Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1657 resultat.

Much More Music

Projektet handlar om unga tjejers väg till egenmakt, med musik som verktyg och ska verka för att fler tjejer vill, kan och får möjligheter att bli producenter och aktörer inom musikbranschen.


Riktat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar

Projektet ska utveckla ett riktat, anpassat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar.


Sex i rörelse - ett sexualupplysningsprojekt för och med unga personer med rörelsenedsättning

Projektets ska förbättra den sexuella hälsan bland personer med rörelsenedsättningar och skapa rum för samtal om kärlek och relationer för målgruppen.


Unga i GrundenFungera Mera

Projektet ska öka möjligheterna för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer att delta i idrottsaktiviteter i Helsingborg.


glimt.nu

Projektet ska starta en interaktiv webbTV-kanal på lättillgänglig svenska för att stärka målgruppens svenskakunskaper, öka kunskap om och samhörighet med demokratiska värderingar och det svenska samhället.


Extremkoll

Projektet ska erbjuda alla unga i Sverige, 13-25 år, kunskap och verktyg för att stå emot extremistiska budskap och propaganda på nätet.


Aktion som metod

Projektet ska utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de strukturer som ligger till grund för diskriminering.


Vardagsklimatet

Projektet ska skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år för att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av klimatförändringarna.


Små barns skapande

Projektet ska utveckla nya metoder för hur man kan arbeta med språkutveckling genom estetiska lärprocesser med ett familjecentrerat arbetssätt.


REPLAY

Projektet ska skapa möten mellan musikintresserade unga och professionella aktörer från musikbranschen, för att unga från socioekonomiskt utsatta områden lättare ska kunna ta plats i en mer inkluderande och representativ musikbransch.


TB-Action

Projektet ska tillsammans med samarbetspartner och befintliga och nya ungdomscoacher skapa en trygg och långsiktigt stabil miljö för ungdomar med funktionsnedsättning mellan 12 – 25 år boende i Örebro och närliggande kommuner.


Sidor