Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1657 resultat.

Neighbourhood

Projektet ska inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott synsätt gentemot samhället och livet.


Flickinitiativet

Projektet ska skapa bättre förutsättningar för flickor att ingå i fotbolls- och föreningsgemenskap och på ett nytt sätt bygga broar mellan förorterna Barkarö och Bäckby i Västerås.


SPRAK in motion

Projektet ska underlätta språkinlärningen för nyanlända och göra inlärningen lustfylld genom att använda teater och dramapedagogik i språkundervisningen.


Intern-Extern dialog

Projektet ska utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har.


Hälsopeppen

Projektet ska utveckla en hälsofrämjande modell för äldre personer med funktionsnedsättning.


ParaCraft - ett liv i rörelse

Projektet ska stimulera vuxna personer med funktionsnedsättning till ett mera aktivt liv, ett liv i rörelse.


Hero Of The Talk

Projektet ska minska psykisk ohälsa bland unga genom att utveckla metoder mot mobbning och utanförskap.


Vilja

Projektet ska starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs där målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar genom teater och film ska arbeta för att minska förekomsten av kränkande beteenden bland barn och unga i skolåldern.


Filmarkivet i Storumans kommun

I projektet ska ungdomar under tre år arbeta med att filma och dokumentera vardagslivet i Storumans kommun.


Mina Diabeteskompisar - kamratstöd för personer berörda av diabetes typ 1

Projektet ska erbjuda personer med diabetes typ 1 ett evidensbaserat kamratstöd med målet att stärka möjligheterna att leva ett bra liv med diabetes och förebygga psykisk ohälsa.


Sprida mening

Projektet ska utveckla en radiopodd som vänder sig till äldre med medfödd eller åldersrelaterad funktionsnedsättning.


Motorburen ungdom - en del av Fryshuset

Projektet ska tillgodose motorintresset bland ungdomar som befinner sig i utanförskap, genom att inkluderas i samhället och på sin ort och möjliggöra för de unga att bli en samhällsresurs.


Sidor