Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1657 resultat.

Vi vill bidra

Projektet syftar till att ta fram en ny modell för sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Ett nytt arbetssätt där målgruppen kan delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar. UVUC: Unga vuxna och community-based tourism - mot det hållbara samhället

Projektets syfte är att tillsammans med ungdomar skapa inkomster för de som lever i området med hjälp av lokalt förankrad besöksnäring. Målet är att skapa en plattform där unga aktörer säljer tjänster inom besöksnäringen.Likaolika

Projektets syfte är att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. Kunskapsutveckling i samverkan, KUNiS

Projektet ska öka brukarmedverkan i socionomutbildningen och den ideella sektorns möjlighet att påverka den. De berörda organisationerna ska vara med och planera och forma utbildningen tillsammans med Göteborgs universitet. 


ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom

ADHD OCH AUTISM VID DOWNS SYNDROM Vi utreder ADHD och autism, och ser att båda är vanligt, hos barn med Downs syndrom. Barnen med autism erbjuds ett åtgärdsprogram för familj och skolpersonal. Vi får positiv respons från de deltagande.Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

Bildsamt- bilder som stöd i samtal om våld drivs av DART- kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet är att göra det möjligt för personer i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld.Kumulus - För barn med frihetsberövade föräldrar eller andra närstående

Kumulus finns för barn och unga i Umeå med omnejd som har eller haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller fotboja. I den situationen kan det vara skönt att ha någon att vända sig till för stöd, få svar på frågor och känna att man inte är ensam.Den Andra Sidan (tidigare Gabriel Klint)

Projektet ska med hjälp av fiktion och andra lättillgängliga metoder på internet avdramatisera tunga ämnen som döden, självmord och existentiella frågor, samt skapa en kreativ plats där man kan dela med sig och uttrycka sina tankar.


Modererat stödforum på nätet för personer med psykisk ohälsa


Ändring av attityder mot en skadlig tradition

Detta projekt tar fram en lokalt förankrad handlingsplan för att förebygga könsstympning i Kristansstads kommun.


FAIR SEX-skolor och Fair Sex agenter på nätet och IRL

Fair Sex skolor blir ett nytt sätt för skolor att garantera att de i ord och handling väver in Fair Sex i sitt värdegrundsarbete, och blir delaktiga för att motverka unfair sex;  alla former av övergrepp, prostitution och trafficking. 


High Stakes - ungdomar i riskzonen för spelberoende

High Stakes riktar sig till 16-25 åringar för att öka kännedomen om problematiken bakom spelberoende och dess konsekvenser. Projektet arbetar förebyggande, informativt och som stöd för de som redan är fast eller på väg in i ett spelmissbruk. Sidor