Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1657 resultat.

Nybyggnation av idrottshall på fastigheten Stöcke 7:21 Umeå kommun

Projektet ska bredda idrottsutbudet för barn och ungdomar genom en nybyggnation av en fullstor idrottshall.


Nybyggnation av bana för äventyrsgolf Vallen 5:7

Projektet är en nybyggnation av en golfbana som är anpassad till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar.


Ombyggnad av styrkehall på fastigheten Vuollerim 2:12 Jokkmokks kommun

Projektets ska utveckla ungdomsverksamheten och träningsutbudet genom att bygga om föreningens träningslokal.


Nybyggnation av Footgolfbana på Kvarnbrodda 2:1 i Lund kommun

Projektet ska anlägga en korthålsbana anpassad för footgolf och därigenom möjliggöra för alla barn och ungdomar att spontant utöva footgolf samt att för klubben att starta organiserad footgolfträning.


Skolbäcken

Projektet ska anpassa och utveckla en befintlig skolverksamhet som bedrivs av Sportfiskarna för att inkludera målgruppen elever i grundsär- och resursskolor.


Techformance

Projektet ska ta fram en metod med tillhörande webbapp för att ge det fysiska mötet med scenkonst en ny form och betydelse för barn och ungdomar 10-20 år med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar .


Stigma Watch

StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för allvarlig psykisk sjukdom används på ett felaktigt och stigmatiserande sätt samt be om en rättelse.


Vår väg till klimaträttvisa

Projektet ska erbjuda forum för unga att skapa aktiviteter i engagemangsgrupper med syfte att verka för ett mer rättvist och hållbart samhälle.


Allas likhet inför lagen

Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk som man som medborgare förväntas känna till för att klara sig i samhället.


Creative Point

Projektet ska skapa Sveriges mest tillgängliga kulturscen, ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap.


Starka mammor - en nyckel till integration

Projektet ska med hjälp av så kallade kulturtolkar ge stöd och information till nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna, så att de ska känna sig tryggare i sin roll som föräldrar och därmed bli bättre integrerade i samhället.


Trots allt!

Projektet ska ta fram fysiska och digitala interaktiva plattformar där familjer med barn och ungdomar med trotsproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan mötas och utbyta erfarenheter och ge varandra stöd.


Sidor