Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1775 resultat.

Mitt liv Min rättighet

Projektet ska uppmärksamma och underlätta situationen för nyanlända ungdomar som lever med hedersnormer.


Reality Check (tidigare Porr Exposé)

Projektets övergripande syftet är att förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuell ohälsa bland ungdomar.


Bildstöd vid föreningsaktiviteter

Projektet ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB och i andra föreningar som har verksamhet för barn och unga med språkstörningar.


Centrum för gestaltning

Syftet med projektet är att skapa en långsiktig plattform för barn och unga i Järvaområdet så att de på olika sätt får möjlighet att delta i konstnärligt skapande, från idéutveckling till en färdig produktion.Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer.


Våra filmer (tidigare Filmarkivet i Storumans kommun)

I projektet ska ungdomar under tre år arbeta med att filma och dokumentera vardagslivet i Storumans kommun.


Sjung mitt liv

Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten.


Dansa mitt liv

Projektet ska utforska dans och rörelse som verktyg för berättande, samt ta fram och sprida en modell för denna skapande aktivitet utförd av äldre med funktionsnedsättning.


Utbilda utbildarna

Projektet ska skapa ett nationellt nätverk för konstnärligt drivna dagliga verksamheter med teaterinriktning som inbegriper skådespelare med intellektuella funktionsvariationer.


Gemensamt lärande - samverkan mellan patienter och vårdgivare

Projektet ska utifrån ett brukarperspektiv fördjupa kunskapen och ta fram effektiva modeller för utveckling av personcentrerad vård utifrån de särskilda förutsättningar som det innebär att ha en sällsynt diagnos.


Vår scen

Ungdomar från olika föreningar bygger under tre år upp en kulturverksamhet i Ljungby för målgruppen 16 till 25 år.


Sidor