Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1657 resultat.

Ett samhälle för och av alla

Projektet syftar till att förbättra möjligheterna att starta arbetsintegrerande sociala företag som drivs av personer med funktionsnedsättning. 


Glappet/Scen Totalnormal

Projektet Glappet syftar till att öka möjligheterna för unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att, utifrån sitt engagemang och sin kreativitet, hitta social gemenskap och en meningsfull sysselsättning under en återhämtningsfas.Skaraborgshistorier - Vägen framåt för filmskapande ungdomar i Skaraborg

Projektet ska skapa en tydlig kontext där ungdomar ska kunna producera film under semiprofessionella förhållanden för att bli självständiga kreatörer.


Musik som Brobyggare

Med musik som verktyg för anhöriga, volontärer och personal skapas ett gemensamt synsätt som vänder på bilden av den demenssjuke som en del av en grupp till en enskild individ med unika behov. Syftet är bland annat att skapa ett ökat välbefinnande.Vårsta växtkraft

  Syftet med projektet är att utveckla en ny verksamhet för människor med psykiska funktionsnedsättningar och rusta dessa personer till att komma ett steg närmare arbetsmarknaden.Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden

Projektet ska utforma modeller och metoder för att kunna validerat de kunskaper och kompetenser som ungdomar fått genom sitt arbete inom folkrörelsen och folkbildningsverksamhet i enlighet med EU:s intentioner och ramverk för lärande.Nya Vägar

Projektet ska utveckla nya former av stödinsatser till ungdomar med psykisk ohälsa för att förbättra målgruppens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.


Äntligen!

Projektet ska arbeta för att stärka målgruppen barn och unga i åldern 13-30 år med språkstörning. Genom olika verksamheter och aktiviteter kommer målgruppen organiseras med syfte att göra dem mer synliga i samhället.


Vox Vigor - en nättidning

Studiefrämjandet ska tillsammans med målgruppen personer med psykisk ohälsa skapa en nätbaserad tidning för erfarenhetsutbyte mellan brukare, anhöriga, vårdpersonal, politiker och allmänheten.


Digital Social Fritid

Malmö e-sport vill, genom projektet Digital Social Fritid, göra e-sporten till en trygg mötesplats för alla.


Barn föds inte med fördomar

Projektets syfte är att öka barns tolerans för olikheter och förståelse för och kunskap om personer med utvecklingsstörning och andra grupper i samhället som kan anses vara avvikande och som därför riskerar utanförskap.


Be young, have cancer, cheat death - ett medieprojekt om unga och cancer


Sidor