Sök via karta

Dölj Kartan Visa Kartan

Kartan laddas...

Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1547 resultat.

Street Business

Projektet ska utveckla nya produkter och tjänster som hemlösa personer ska kunna sälja i syfte att få stärkt självförtroende och ökade möjligheter till egen försörjning.


Förstudie av Civilsamhällesplattform mot våldsbejakande extremism

Förstudien ska utreda möjligheterna att utveckla en civilsamhällesplattform för arbete mot våldsbejakande extremism och för tillit och demokrati.


Regnbågsfamiljer i väntan

Projektet ska erbjuda hbtq-personer stöd och trygga sammanhang under graviditet och den första tiden som föräldrar.


Nexus - Förbundsknytkalaset

Projektet ska utveckla en samverkansstruktur där fyra riksförbund inom kulturlivet går samman för att på lokal och regional nivå skapa mötesplatser som kan bryta isolering och utanförskap samt locka fler in i ett demokratiskt föreningsliv.


ParaMe

Projektet ska fram och utveckla ett nytt digitalt verktyg, ParaMe, för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning.


Trafiksmart lärande med VR-teknik

Projektet ska ta fram en app som innehåller VR-filmer där barn och unga kan studera sig själva i trafiken för att tränas till att tänka och agera trafiksäkert.


Mitt liv, mina ord

Projektet ska utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) tillgång till ett mer innehållsrikt och varierat ordförråd.


Hjälteskolan

Projektet ska bland annat genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda krafter i rätt sammanhang.


Nära dig - en rättighet

Målet med projektet är att inkludera en bredare målgrupp, att utveckla och kvalitetssäkra organisationens kanaler för distansstöd samt att stärka ett nationellt adekvat stöd för målgruppen. FORIX - Förorternas Riksdag

Vi är till för unga som vill ha inspiration och verktyg för att kunna engagera sig i samhället. Vi vill genom nya metoder bryta gamla mönster som säger vem som lär ut och vem som blir lärd, vem som talar och vem som lyssnar.Det syns inte

Projektet ska med en föreställning om ungdomars vardag, och med workshops och digitalt material kopplat till föreställningen, bidra till att bryta tabun och bidra med kunskap om förebyggande av psykisk ohälsa.


Sidor