Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1617 resultat.

Vän med virus: familjepedagogiskt verktyg för samtal om hiv och att leva med hiv

Projektet ska skapa familjepedagogiska verktyg för familjer som lever med hiv för är att normalisera förekomsten och minska stigmat kring hiv.


Integration genom Aktiv Rehabilitering

Projektet ska ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska samhället.


En webbutbildning om kommunikation och demens

Projektet ska öka kunskapen om kommunikativa begränsningar hos personer med demens och hur dessa kan bemötas genom att ta fram en avgiftsfri webbutbildning.


Kulturskola i hela landet - bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete

Projektet ska ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län, Norrbotten, Västmanland och Örebro län.


Naturlig mötesplats för alla

Projektet ska stärka barn och ungdomar till att växa som individer genom att använda djur och natur som resurs för personlig utveckling.


Teaterutbildning för personer med intellektuell funktionsvariation

Projektet är en tvåårig teaterutbildning på heltid för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.


Ombyggnation av klubblokal/samlingslokal på fastigheten Larv 5:1

Projektet ska utveckla och bredda träningsmöjligheterna för ungdomar i Larvs FK genom att bygga ett gym i föreningens klubblokal.


Parkourbana samt skateboardpark på fastigheten Vadet 3:192

Projektet ska anlägga en parkourbana och skateboardpark på Dalarö.


Inomhushall för fotboll och futsal

Projektet ska anlägga en konstgräshall för fotboll och futsal för att utveckla och förbättra barn- och ungdomsverksamheten.


Nybyggnad av allmötesplats/spontanidrottsyta på fastigheten 91:1

Projektet ska bygga en mötesplats för fysisk aktivitet i Degeberga, en spontanidrottsyta ska  utformad så att den primärt attraherar barn och ungdomar.


Byggnation av utegym och hinderbana

Projektet ska utveckla nya träningsmöjligheter för barn och unga i byn Jävre genom att bygga ett belyst utegym kombinerat med hinderbana på den egna idrottsanläggningen Jullevallen.


Byggnation av padelbanor

Projektet ska bygga två elbelysta utomhusbanor för padel för att starta verksamhet för barn och ungdomar.


Sidor