Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1791 resultat.

Kreativa Akademin

Människor som drabbats av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning ska få möjlighet att bryta en ofta ofrivillig ensamhet.Byggnation av klättervägg i Lysekils kommun

Sökanden har återkallat sin ansökan. Inga pengar är utbetalade.  


Vi Hör det Vi Ser - Ett Banbrytande Projekt i Samverkan med Sveriges museer

Projektet ska i en samverkan mellan intresseorganisationer för döva och hörselskadade samt 15 större svenska museer utveckla, pröva och sprida innovativa modeller för hur döva i större utsträckning ska få tillgång till konst- och kulturutbud.Kompisförmedlingen

Projektet ska bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i.


Hundra år i Sverige - En resa genom tid och rum med asylsökande och nyanlända barn

Projektet ska utveckla en metod som ger asylsökande och nyanlända barn och unga tillgång till fritidsverksamhet kombinerat med inlärning av ett nytt språk och kunskap om det samhälle man vistas i.


Återhämtningsguiden - för dig som är anhörig/närstående till någon som är drabbad av psykisk ohälsa

Projektet ska ta fram, testa och implementera en verktygslåda av återhämtningsinriktade material riktade till anhöriga/närstående till personer med psykisk ohälsa.


Nybyggnation av bana för äventyrsgolf Vallen 5:7

Projektet är en nybyggnation av en golfbana som är anpassad till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar.


ParaMe

Projektet ska fram och utveckla ett nytt digitalt verktyg, ParaMe, för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning.


WAANO

WAANO (2015- 2017) arbetar med metodutveckling som medvetandegör utbildningsverksamhet om våldsbejakande extremism genom föräldrautbildningar, mentorskola för unga, familjebaserad psykosocial rådgivning och motberättelser genom podcast, TV och film.WE & SPORTS

Projektet ska minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år.


Dansvariation – att leda och dansa tillsammans

Genom projektet Dansvariation – att leda och dansa tillsammans (tidigare kallat: På Egna Ben) får dansare och dansintresserade med intellektuell funktionsnedsättning utveckla sin pedagogiska förmåga i att coacha och leda andra i dansimprovisation.


Lite mycket nu (tidigare Dags för motståndskraft)

Syftet med projektet är att ge ungdomar verktyg och kunskap för att kunna förebygga, förhindra och hantera stress som är ett växande problem bland unga.


Sidor