Sök via karta

Dölj Kartan Visa Kartan

Kartan laddas...

Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1547 resultat.

Med rätt att handla

Det övergripande målet med projektet är att belysa svårigheter, förbättra möjligheter och stärka rättighter, helt enkelt att skapa trygghet, bättre bemötande och tydligare information för konsumenter. Kul på hjul

I projektet ska barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar få möjlighet att lära sig en ny idrott för att träna balans, rörelse, utvecklas socialt och sist men inte minst ha roligt.Blå Lådan

Projektet ska utveckla en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess miljöer genom upplevelser och delaktighet för barn, unga och vuxna med olika funktionsvariationer.


Den Andra Sidan (tidigare Gabriel Klint)

Projektet ska med hjälp av fiktion och andra lättillgängliga metoder på internet avdramatisera tunga ämnen som döden, självmord och existentiella frågor, samt skapa en kreativ plats där man kan dela med sig och uttrycka sina tankar.


Maskinskolan mitt i Kulturreservatet - en skola av och för dem som inte har

Projektet ska skapa en skola som bygger på praktisk inlärning med konsten och kulturen som verktyg för att skapa motivation och att stärka kreativiteten och det självständiga tänkandet hos unga som idag står en bit utanför samhället.Ung Scen Norr/Resurscentrum

Projektet ska öka ungas inflytande och delaktighet i den professionella scenkonsten.Föreningsservice i Helsingborg

Projektet ska bygga upp ett service- och kunskapscenter för föreningslivet i Helsingborg som ska vara en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning och även fungera som en plats för arbetsträning och arbetsrehabilitering.IT-Guide Sweden

Projektet ska skapa ett nationellt nätverk och organisation för It-guider i landet.Mötesplats Texas

Projektet ska starta upp en mötesplats för personer med Aspergers syndrom eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med fokus på arbete, fritid och hälsa.ROOFY SAFETY - Brädsporternas Säkerhetsambassadörer

Projektet ska öka säkerheten och medvetenheten om säkerhetsaspekter inom brädsporterna, i första hand skateboard och longboard.Aktiva Killar

Aktiva Killar är ett utvecklingsprojekt för att killar med funktionsnedsättning ska kunna bli mer delaktiga i föreningslivet, arbetslivet och samhället i stort. Street Signers

StreetSigners är ett danskt koncept och en webbplats där ungdomar och andra själva samlar tecken, filmar, redigerar och lägger ut. Detta skapar en dynamisk och unik teckenspråkswebb som behövs även i Sverige och då innehållande svenskt teckenspråk.Sidor