Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1635 resultat.

Nybyggnation av utbildnings- och samlingslokal på fastigheten Släda 4:5, Alnö, i Sundsvalls kommun

Pojektet ska möjliggöra kontinuerlig utbildnings- och lägerverksamhet för döva och hörselskadade i Medelpad genom nybyggnation av en samlingslokal på föreningens fritidsanläggning.


Nyggnad av skejtpark på fastigheten S Löjtnanten 12:1 i Sävsjö kommun

Projektet ska anlägga en skatepark i Sävsjö och möjliggöra spontanaktiviteter för barn och ungdomar i Sävjö med omnejd.


Nybyggnad av allvädersbanor Södra Vi 14:1 i Vimmerby kommun

Projektet ska utveckla det befintliga friidrottsområdet i Södra Vi för att kunna bedriva friidrottsverksamhet och spontanidrott för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.


Byggnation av konstgräsplan på fastigheten Ås Hov 1:6 i Krokoms kommun

Projektet ska utveckla och förbättra barn- och ungdomsverksamhetens förutsättningar genom att anlägga en 11-manna konstgräsplan.


MOS äventyrsminigolfanläggning Örnsköldsvik 8.25

Projektet ska bygga en modern minigolfanläggning kallad för MOS-anläggning (Minigolf Open Standard).


Para-bangolfanläggning på Kronåsen 2:1, Uppsala

Projektet ska starta upp Para-bangolf i Uppsala genom att bygga en äventyrsbana och göra det roligare och enklare för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att spela bangolf.


Ny- och ombyggnad av klubbstuga som är tillgänglighetsanpassad

Projektet ska genom ombyggnation av klubbhus bredda sin verksamhet och möjliggöra för motorintresserade personer med funktionsnedsättningar att använda föreningens motorbana och lokaler.


Byggnation av padelbanor, Vifokavallen

Projektet ska bygga två elbelysta utomhusbanor för padel och genom detta utöka föreningens verksamhet för barn och ungdomar.


Much More Music

Projektet handlar om unga tjejers väg till egenmakt, med musik som verktyg och ska verka för att fler tjejer vill, kan och får möjligheter att bli producenter och aktörer inom musikbranschen.


Riktat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar

Projektet ska utveckla ett riktat, anpassat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar.


Sex i rörelse - ett sexualupplysningsprojekt för och med unga personer med rörelsenedsättning

Projektets ska förbättra den sexuella hälsan bland personer med rörelsenedsättningar och skapa rum för samtal om kärlek och relationer för målgruppen.


Unga i GrundenSidor