Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1635 resultat.

Fungera Mera

Projektet ska öka möjligheterna för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer att delta i idrottsaktiviteter i Helsingborg.


glimt.nu

Projektet ska starta en interaktiv webbTV-kanal på lättillgänglig svenska för att stärka målgruppens svenskakunskaper, öka kunskap om och samhörighet med demokratiska värderingar och det svenska samhället.


Extremkoll

Projektet ska erbjuda alla unga i Sverige, 13-25 år, kunskap och verktyg för att stå emot extremistiska budskap och propaganda på nätet.


Aktion som metod

Projektet ska utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de strukturer som ligger till grund för diskriminering.


Vardagsklimatet

Projektet ska skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år för att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av klimatförändringarna.


Små barns skapande

Projektet ska utveckla nya metoder för hur man kan arbeta med språkutveckling genom estetiska lärprocesser med ett familjecentrerat arbetssätt.


REPLAY

Projektet ska skapa möten mellan musikintresserade unga och professionella aktörer från musikbranschen, för att unga från socioekonomiskt utsatta områden lättare ska kunna ta plats i en mer inkluderande och representativ musikbransch.


TB-Action

Projektet ska tillsammans med samarbetspartner och befintliga och nya ungdomscoacher skapa en trygg och långsiktigt stabil miljö för ungdomar med funktionsnedsättning mellan 12 – 25 år boende i Örebro och närliggande kommuner.


Neighbourhood

Projektet ska inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott synsätt gentemot samhället och livet.


Flickinitiativet

Projektet ska skapa bättre förutsättningar för flickor att ingå i fotbolls- och föreningsgemenskap och på ett nytt sätt bygga broar mellan förorterna Barkarö och Bäckby i Västerås.


SPRAK in motion

Projektet ska underlätta språkinlärningen för nyanlända och göra inlärningen lustfylld genom att använda teater och dramapedagogik i språkundervisningen.


Intern-Extern dialog

Projektet ska utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har.


Sidor