Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1635 resultat.

ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom

ADHD OCH AUTISM VID DOWNS SYNDROM Vi utreder ADHD och autism, och ser att båda är vanligt, hos barn med Downs syndrom. Barnen med autism erbjuds ett åtgärdsprogram för familj och skolpersonal. Vi får positiv respons från de deltagande.Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

Bildsamt- bilder som stöd i samtal om våld drivs av DART- kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet är att göra det möjligt för personer i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld.Kumulus - För barn med frihetsberövade föräldrar eller andra närstående

Kumulus finns för barn och unga i Umeå med omnejd som har eller haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller fotboja. I den situationen kan det vara skönt att ha någon att vända sig till för stöd, få svar på frågor och känna att man inte är ensam.Den Andra Sidan (tidigare Gabriel Klint)

Projektet ska med hjälp av fiktion och andra lättillgängliga metoder på internet avdramatisera tunga ämnen som döden, självmord och existentiella frågor, samt skapa en kreativ plats där man kan dela med sig och uttrycka sina tankar.


Modererat stödforum på nätet för personer med psykisk ohälsa


Ändring av attityder mot en skadlig tradition

Detta projekt tar fram en lokalt förankrad handlingsplan för att förebygga könsstympning i Kristansstads kommun.


FAIR SEX-skolor och Fair Sex agenter på nätet och IRL

Fair Sex skolor blir ett nytt sätt för skolor att garantera att de i ord och handling väver in Fair Sex i sitt värdegrundsarbete, och blir delaktiga för att motverka unfair sex;  alla former av övergrepp, prostitution och trafficking. 


High Stakes - ungdomar i riskzonen för spelberoende

High Stakes riktar sig till 16-25 åringar för att öka kännedomen om problematiken bakom spelberoende och dess konsekvenser. Projektet arbetar förebyggande, informativt och som stöd för de som redan är fast eller på väg in i ett spelmissbruk. Lära språk med bilder

Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.


Nybyggnation av gym- och motionslokal på fastigheten Skolan 1 i Bjurholms kommun

Projektet ska bygga en tillgänglighetsanpassad hall för bowling, spinning, styrketräning och boule för att bredda utbudet av aktiviteter för i huvudsak barn, ungdomar och äldre med funktionsnedsättning.


Nybyggnad av en hybridarena på fastigheten Koparp 1:14 Jönköpings kommun

Projektet ska bygga en hybridarena där idrott, kultur och lärande kan mötas.


Nybyggnation av Skills Park på fastigheten Öje 6:57 Öje 11:21 Järvsö Kyrkby 23:2

Projektet ska bygga en spontanidrottsplats i form av en så kallad skill park som är öppen för alla.


Sidor