Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1657 resultat.

Tillbyggnad av befintlig skyttepaviljong, Skyllberg 14:2

Projektet ska öka engagemanget för skytteverksamhet bland barn och unga genom tillbyggnad av befintlig byggnad för att möjliggöra luftgevärs- och luftpistolskytte inomhus


Nybyggnation av hoppgrop samt tillgänglighetsanpassning av hall

Projektet ska skapa förutsättningar för barn och ungdomar i Norrköpings gymnastikförening att utvecklas inom trupp- och artistisk gymnastik, freerunning, trickning och parkour.


Cykelaktivitetspark med teknikbana

Projektet ska bygga ett område med teknikbanor för mountainbikes i en gammal nedlagd slalombacke i Linköping.


Mission Possible

Mission Possible är en arbetsmetod som skapar en samsyn kring barnet. Modellen hjälper personal/förädrar/barn och fritid att samverka för att ge föräldrar och personal en helhetsyn kring barnet så att barnet lyser som en stjärna.Funkis

Syftet med Funkis är att skapa en mötesplats för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer.


Funkisbyrån

Funkisbyrån är Sveriges första modellagentur för människor med funktionsnedsättningar. Vi vill förändra mediebilden och synliggöra människor med funktionsnedsättningar. Målet är att vidga mångfaldsbegreppet så att man inkluderas i det.


Verkstan

Verkstan är ett pilotprojekt för flickor i åldern 13-20 år som inte går hem; som inte har ett tryggt och stadigvarande hem utan ibland eller alltid tillbringar dygnet på annan plats.  Barn i regnbågsfamiljer

Barn i regnbågsfamiljer riktar sig till barn och personal inom förskolan. Ett interaktivt metodmaterial med fokus på regnbågsfamiljer ska tas fram, för att inspirera personalen att synliggöra och bekräfta alla barns livssituation.Smeden

Projektet ska erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter, stärka ungdomars engagemang och öka integrationen mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund, olika intressen samt mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning.


KNAS HEMMA

KNAS HEMMA: ungas perspektiv på familjehem och HVB-hem är en ideell ungdomsförening som syftar till att lyfta fram barns och ungas egna perspektiv och erfarenheter av samhällsplaceringar. Projektet drivs av Barnombudet i Uppsala.Behandling av unga våldsutövare 13-23 år

 Killjouren ska vidareutveckla och anpassa metoden "Icke Våldsgrupp för män" till att passa vår målgrupp, unga killar 13-23 år. Deltagarna kommer även att motiveras och stöttas av lotsar under tiden de deltar i projektet.


Rättvis teater

Genom forumtearer och powerwriting ger Rättvis teater hemlösa och andra personer i Göteborg möjlighet att undersöka, förstå och synliggöra sin situation för att åstadkomma och presentera social mobilisering.     


Sidor