Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1657 resultat.

Sonder - fördjupad läsförståelse genom jagförståelse

Projektet Sonder/verksamhet tre skolor höst 2015/vår. Projektets mål är att genom samarbete med barn och unga i konstnärliga arbetsprocesser konstruera en modell för såväl språkutveckling, läsutveckling, samt fördjupad läsförståelse. 


Lokstallssmedjan

Lokstallssmedjans unika lokaler och innehåll ska användas för integration, mångfald och nytänkande för barn, unga och personer långt ifrån sysselsättning, med eller utan nedsatt funktionsförmåga och oavsett etnisk och kulturell bakgrund.


Aktiv kraft - en ny samverkansmodell mellan idéburen organisation och myndighet

Projektet syftar till att utveckla nya samverkansformer mellan den ideella föreningen HISO och offentlig sektor. Ungdomsresursen - gör det omöjliga möjligt!

Projektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande. jektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande.Ett samhälle för och av alla

Projektet syftar till att förbättra möjligheterna att starta arbetsintegrerande sociala företag som drivs av personer med funktionsnedsättning. 


Glappet/Scen Totalnormal

Projektet Glappet syftar till att öka möjligheterna för unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att, utifrån sitt engagemang och sin kreativitet, hitta social gemenskap och en meningsfull sysselsättning under en återhämtningsfas.Skaraborgshistorier - Vägen framåt för filmskapande ungdomar i Skaraborg

Projektet ska skapa en tydlig kontext där ungdomar ska kunna producera film under semiprofessionella förhållanden för att bli självständiga kreatörer.


Musik som Brobyggare

Med musik som verktyg för anhöriga, volontärer och personal skapas ett gemensamt synsätt som vänder på bilden av den demenssjuke som en del av en grupp till en enskild individ med unika behov. Syftet är bland annat att skapa ett ökat välbefinnande.Vårsta växtkraft

  Syftet med projektet är att utveckla en ny verksamhet för människor med psykiska funktionsnedsättningar och rusta dessa personer till att komma ett steg närmare arbetsmarknaden.Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden

Projektet ska utforma modeller och metoder för att kunna validerat de kunskaper och kompetenser som ungdomar fått genom sitt arbete inom folkrörelsen och folkbildningsverksamhet i enlighet med EU:s intentioner och ramverk för lärande.Nya Vägar

Projektet ska utveckla nya former av stödinsatser till ungdomar med psykisk ohälsa för att förbättra målgruppens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.


Äntligen!

Projektet ska arbeta för att stärka målgruppen barn och unga i åldern 13-30 år med språkstörning. Genom olika verksamheter och aktiviteter kommer målgruppen organiseras med syfte att göra dem mer synliga i samhället.


Sidor