Sök utvärdering

Sök på ord i titel, ämne, brödtext eller dokument.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sökresultat

Nedan visas alla utvärderingar. Din sökning gav 55 resultat.

Fördel barn!

Satsningen Fördel barn syftade till att erbjuda projektstöd för nyskapande verksamheter som vill främja och stärka barns rättigheter, uppmuntra barnets egna motivation till utveckling samt trygga barnets vardag i enlighet med Barnkonventionen.


Ökad trivsel, framtidstro och stolthet

Många ideella timmar har lagts ned av människor som tidigare inte varit aktiva i föreningen. Projektet har skapat en positiv stämning där vi visar att saker och ting kan ske även på landsbygden vilket ingjuter framtidshopp". Citat från en idrottsförening som ingår i studien.


Arvsfonden genom tiderna

Arvsfonden inrättades 1928 och firade därmed 80-års jubileum 2008. Den här studien är en genomarbetad historisk beskrivning av fondens verksamhet och roll i samhället.


Mäns våld mot kvinnor och barn

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett omfattande problem som berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Ytterst är det en fråga om jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter som gäller för alla.


Samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck - en studie av projektet Kärleken är fri 2014-2017

Projektet Kärleken är fri är ett samarbete mellan Rädda Barnen, Länstyrelsen i Östergötland, Folkteatern i Gävleborg och Örebro Länsteater, och bygger på samverkan mellan frivilligorganisationer och myndigheter. Studien syftar till att öka kunskaperna om vilka utmaningar och möjligheter det finns för ett stort antal aktörer att samverka i arbetet med att metodutveckla social verksamhet kring HRV (hedersrelaterat våld och förtryck).


Utvärdering om nyanlända barns och ungas delaktighet

För att öka antalet projekt som stärker nyanlända barns och ungas delaktighet och etablering i samhället, har Arvsfonden under perioden 2016-2019 satsat särskilt på detta. På uppdrag av Arvsfonden har ett visst antal projekt inom detta område analyserats och utvärderats och vi presenterar nu resultatet.


Utvärdering av Arvsfondens projektportfölj ur ett metaperspektiv

En forskargrupp vid Handelshögskolan i Stockholm har tagit del av 43 utvärderingar av totalt cirka 2 000 projekt som finansierades av Allmänna arvsfonden under perioden 1994-2015.


Utvärdering om Vägar till delaktighet? – en studie av Arvsfondsprojekt som arbetar mot segregation, rasism, utanförskap och extremism

Runt om i landet pågår en rad Arvsfondsprojekt som arbetar med att motverka segregation, utanförskap, rasism och extremism. Genom att studera ett antal av dessa projekt vill vi få kunskap om hur civila samhällets organisationer arbetar med att barn och unga ska bli delaktiga i samhället och bryta med destruktiva beteenden och utanförskap.


Föräldrastöd i praktiken

Arvsfonden har under de senast femton åren beviljat drygt 170 miljoner kronor för ett hundratal projekt som handlar om stöd till föräldrar. Projekten vänder sig till en rad olika målgrupper så som ensamma mammor, föräldrar till barn med funktionsnedsättning och familjer där det förekommer våld.


Sociala innovationer och institutionella traditioner – en utvärdering av ungdomsprojekt inriktade mot unga och kriminalitet

Syftet med utvärderingen är att ta tillvara projektens erfarenheter och att belysa frågor kring hur man kan fånga upp unga innan de hamnar i kriminalitet och drogmissbruk samt hur unga kan få hjälp att bryta en kriminell livsstil.


Utvärdering om det lokala civilsamhällets roll på landsbygden

Arvsfonden finansierar många projekt på landsbygden runt om i Sverige. Från Haparanda i norr till Trelleborg i söder. För att ta reda på vilka spår Arvsfondens pengar lämnar och vilka utmaningar och möjligheter som projekt på landsbygden möter har Arvsfonden bett forskare att studera bland annat dessa frågor.


Sidor