Stöd till pågående projekt

Vi vill att varje arvsfondsprojekt ska lyckas. Vi finns till hands och stöttar våra projekt längs vägen. Under projektets gång har du som projektledare löpande kontakt med din handläggare på Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 18 juni, 2019 - 15:40

Det är viktigt att du meddelar din handläggare på Arvsfonden om det görs några ändringar i projektet eller om projektstarten blir försenad.

De projekt som får pengar ur Arvsfonden ska redovisa hur pengarna används. Redovisningen ska göras efter särskilda anvisningar och ska innehålla en beskrivning av verksamheten, ekonomisk redovisning av bidraget och ett intyg från en revisor. Redovisningen görs efter ett år om ni har projektstöd, efter två år om projektet har lokalstöd samt varje år för fleråriga projektstöd. Om det gäller lokalstöd hör vi dessutom av oss från kansliet efter fyra år och efter tio år för att se hur det går för verksamheten. 

Kom ihåg att använda sociala medier för att sprida information om projektet. Det är viktigt att så många som möjligt kan lära sig av ert projekt och bli inspirerade. När ni visar upp er verksamhet och idé hjälper ni många andra projekt och sökande. Dessutom kan ni få tips av de besökare som följer ert projekt och som kan lämna kommentarer till ert arbete. Kontakta oss om ni vill att vi ska lägga till länkar på er projektsida till era sociala mediesidor.

När ni fått projektstöd

Har ert projekt just fått stöd? Vår checklista innehåller viktig information till er.

När ni fått lokalstöd

Har ert projekt just fått stöd? Här finns viktig information till er. 

Information inför sommaren 2019

Under sommarmånaderna har vi något mindre bemanning än vanligt på Arvsfonden. För att underlätta utbetalning av rekvisitioner till ert projekt och hanteringen av årsrapporter (fleråriga projektstöd) är det viktigt att ni tänker på ett par saker.

Beredskap att hantera främlingsfientliga handlingar

Det är i dag tyvärr inte ovanligt med hot och våld riktat mot organisationer och individer som arbetar med grundläggande frågor som demokrati och mänskliga rättigheter. Röda Korsets publikation Beredskap att hantera främlingsfientliga handlingar erbjuder verktyg att ta fram en beredskapsplan för organisationer som arbetar mot främlingsfientlighet och rasism.

Arvsfondens logotyp

Alla projekt som fått pengar ur Allmänna arvsfonden ska använda Arvsfondens logotyp.

Banners

Sprid kunskapen om möjligheterna med Arvsfonden på ert projekts hemsida. Länka till arvsfonden.se med en av våra banners.