Information inför sommaren 2019

Denna information gäller er som behöver rekvirera medel (projektstöd och lokalstöd) eller står inför redovisning av fleråriga projekt (projektstöd).
Senast uppdaterad: 18 juni, 2019 - 15:57

Under sommarmånaderna har vi något mindre bemanning än vanligt på Arvsfonden. För att underlätta utbetalning av rekvisitioner till ert projekt och hanteringen av årsrapporter (fleråriga projektstöd), tänk på att:

  • Skicka in årsrapporten i tid. Datum för redovisning står på ert beslut.
  • Skicka in rekvisitioner i god tid innan ni behöver utbetalning av medel.
  • Var noga med att skriva under de handlingar som behöver skrivas under – och att det görs av rätt person.
  • Var noga med att skicka med de eventuella handlingar som måste bifogas, exempelvis stadgar och årsmötesprotokoll. Det framgår av rekvisitionsblanketten respektive av årsrapporten vilka handlingar som ska skickas med.

Under vecka 29 har vi tyvärr inte möjlighet att hantera utbetalning av rekvisitioner.

Har ni frågor?

Har ni frågor kring ert beslut, årsrapporter eller utbetalning av medel? Ta i första hand kontakt med er handläggare. Om er handläggare är på semester hänvisas ni till övrig personal på kansliet. Ni hittar våra kontaktuppgifter via länken nedan.

Trevlig sommar!