När ni fått lokalstöd

På den här sidan finns information om det som ni som precis har fått lokalstöd från Arvsfonden behöver veta.
Senast uppdaterad: 4 november, 2019 - 11:26

Villkor för projektet

För lokalstödet gäller Arvsfondens generella villkor och de villkor som anges i ert beslut. När ni tar emot lokalstöd för Arvsfonden godkänner ni samtliga villkor.

Ta kontakt med oss om

 • projektstarten blir försenad
 • ni gör ändringar i projektet
 • ni behöver mer tid för redovisningen av projektet.

Ni får pengarna

 • när projektet startar
 • genom att fylla i den rekvisitionsblankett som följer med beslutet och skicka in den till er handläggare.

Stöd under 1 miljon kronor betalas ut via en utbetalning (en rekvisition).
Stöd över 1 miljon kronor delas upp på två utbetalningar (två rekvisitioner). Första utbetalningen, på halva totalbeloppet, sker innan bygget sätter igång. Den andra utbetalningen sker när föreningen med fakturor kan styrka att den första delen av bidraget har förbrukats.

Sätt in pengarna

 • på ett särskilt bankkonto. Ni är skyldiga att hålla medlen avskilda.

Ni får en projektsida på arvsfonden.se

Det projekt ni beviljats stöd för kommer att finnas representerat på arvsfonden.se

Redovisa ekonomi genom att

 • ange vilken redovisningsperiod projektet avser
 • visa samtliga intäkter och kostnader
 • följa posterna i kostnadskalkylen
 • låta en godkänd eller auktoriserad revisor granska redovisningen och intyga i en separat rapport att redovisningen är granskad.

Redogör skriftligt för hur

 • det nya och utvecklande har fallit ut
 • hur många personer per målgrupp som nu deltar i verksamheten, jämfört med tidigare
 • det fortsatta arbetet ska se ut.

Ni kan bli tvungna att betala tillbaka pengarna om

 • stödet inte använts för rätt ändamål
 • ni inte lämnat in redovisningen i tid
 • ni lämnat oriktiga uppgifter.

I de generella villkoren står det tydligt beskrivet vad Arvsfondens pengar inte får användas till. De generella villkoren finns under länken Blanketter och dokument nedan.