När ni fått projektstöd

På den här sidan finns information om det som ni som precis har fått projektstöd från Arvsfonden behöver veta.
Senast uppdaterad: 4 november, 2019 - 11:28

Villkor för projektet

För projektstödet gäller Arvsfondens generella villkor och de villkor som anges i ert beslut. När ni tar emot projektstöd för Arvsfonden godkänner ni samtliga villkor.

Ta kontakt med oss om

  • projektstarten blir försenad
  • ni gör ändringar i projektet, exempelvis vad gäller projektets personal eller planerade aktiviteter
  • ni behöver mer tid för redovisningen av projektet.

Ni får pengarna

  • när projektet startar
  • genom att fylla i den rekvisitionsblankett som följer med beslutet och skicka in den till Kammarkollegiet, som betalar ut pengarna.

Sätt in pengarna

  • på ett särskilt bankkonto. Ni är skyldiga att hålla medlen avskilda från era övriga medel.

Ni får en projektsida på arvsfonden.se

Det projekt ni beviljats stöd för kommer att finnas representerat på arvsfonden.se.

Årsrapport med projektplan 

Efter varje avslutat projektår ska ni som driver ett arvsfondsprojekt fylla i en årsrapport som redogör både för det gångna och det kommande projektåret, och skicka in till Arvsfonden. Årsrapporten finns under länken Blanketter och dokument nedan.

Slutrapport

När ett arvsfondsprojekt är avslutat ska en slutrapport fyllas i och skickas in till Arvsfonden. I slutrapportens första del besvaras frågor som rör projektets sista år. I slutrapportens andra del besvaras frågor som rör den totala projekttiden. Slutrapporten finns under länken Blanketter och dokument nedan.

Ni kan bli tvungna att betala tillbaka pengarna om

  • stödet inte använts för rätt ändamål
  • ni inte lämnat in redovisningen i tid
  • ni lämnat oriktiga uppgifter

I de generella villkoren står det tydligt beskrivet vad Arvsfondens pengar inte får användas till. De generella villkoren finns under länken Blanketter och dokument nedan.