Testa om din idé kan få pengar ur Arvsfonden

Här är du i testet

1 2 3
4 5 6 7 Projektstöd
4 5 6 7 8 9 Lokalstöd

Svara på frågorna i testet för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till. För att ha möjlighet att få pengar ur Arvsfonden måste du ha svarat ja på alla frågor. Resultatet av testet är en riktlinje och inte en garanti på att du kan få pengar ur Arvsfonden om din organisation skickar in en ansökan. Observera att du måste välja ett av svarsalternativen för att komma vidare till nästa fråga i testet.

Idén måste vända sig till barn, ungdomar och/eller personer med funktionsnedsättning för att kunna få pengar ur Arvsfonden.

Mer information om Arvsfondens målgrupper

Arvsfondens målgrupper är barn (0-11 år), ungdomar (12-25 år) och personer med funktionsnedsättning (alla åldrar).