Efter avslutat projekt – utvärdering

Arvsfonden följer pengarnas väg från inkommen ansökan till avslutat och redovisat projekt. Vi låter även forskare utvärdera ett antal projekt varje år, för att ta tillvara alla de kunskaper, erfarenheter och resultat som arvsfondsprojektens deltagare och projektledare samlat på sig.
Senast uppdaterad: 19 september, 2018 - 14:33

Forskarna undersöker bland annat

  • vilka spår som Arvsfondens pengar lämnar,
  • vilka framkomliga vägar projekten finner och vilka hinder de stöter på,
  • målgruppernas upplevelser av insatserna.

Pågående utvärderingar

Metastudie – mellan förvaltning och förnyelse. En studie av ett fyrtiotal utvärderingar av Arvsfondsprojekt
Filip Wijkström, Handelshögskolan i Stockholm, Katarina Friberg, Ann Lundstedt och Susanne Wallman-Lundåsen
Slutredovisning hösten 2018

Utvärdering av Arvsfondens satsning Nyanlända barn och ungdomar
Anna Lundberg, Malmö högskola
Slutredovisning våren 2019

Projekt i glesbygd
Johan von Essen, Ersta Sköndal Högskola
Slutredovisning hösten 2019

Vägar till delaktighet – en studie av Arvsfondsprojekt som handlar om segregation, utanförskap och rasism
Magnus Herz, Segerstedts institutet, Göteborgs universitet
Slutredovisning hösten 2019

Det ideella arbetet
Susanna Geidne och Madelene Larsson,Örebro universitet
Slutredovisning hösten 2019

Barn – Delaktighet – Habilitering – Rehabilitering
Karin Osvaldsson Cromdal, Linköpings universitet
Slutredovisning våren 2020

Barn – Delaktighet – Kultur
Anna Lund, Stockholms universitet
Slutredovisning våren 2020

Sexualitet och funktionsnedsättning
Matilda Svensson Chowdhury, Linnéuniversitetet
Slutredovisning 2020

Avslutade utvärderingar 2017

Samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck - en studie av projektet Kärleken är fri 2014-2017
Sara Högdin, Högskolan Halmstad

Möjlighet till Egen Kraft - arvsfondsprojekt med fokus på att skapa ett samhälle för alla
Berth Danermark och Johanna Gustavsson, Örebro universitet

Föräldrastöd i praktiken - uppföljning och utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till föräldrastödsprojekt 1994-2016
Helena Hörnfeldt, Stockholms universitet

Avslutade utvärderingar 2016

Relationer, mötesplatser och projektlogikens utmaningar
Aktuella arvsfondsprojekt i Göteborg
Marcus Herz, Malmö Högskola

Samverkan mellan ideella och offentliga aktörer: målsättningar, former och resultat
Carolin Schütze, Anna Meeuwisse och Håkan Johansson, Socialhögskolan, Lunds universitet

Att veta sin plats – en studie om arvsfondsprojekt i den urbana periferin
Jonas Lindström, Södertörns högskola

Projektledaren, organisationen och projektet
Torbjörn Einarsson, Erik Sjöstrand och Filip Wijkström, Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan Stockholm

Sociala medier i projekt finansierade av Arvsfonden
Simon Lindgren och Ragnar Lundström, Umeå universitet

Sociala inventioner och institutionella traditioner – en utvärdering av 36 Arvsfondsprojekt inriktade mot unga och kriminalitet under åren 1995 – 2013
Thomas Öhlund, Stockholms universitet

Vill du veta mer om Arvsfondens utvärderingar?

Annica Thomas, utvärderingsansvarig
Telefon: 08-700 07 94
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se

Under Sök utvärdering (länk) kan du söka både bland pågående och avslutade utvärderingar.