Projektet, ledaren och ledarskapet

Det övergripande syftet med den här studien är att kartlägga projektledare i Arvsfondens projekt och deras ledargärning för att öka kunskapen om hur projekten genomförs.
Senast uppdaterad: 6 april, 2017 - 16:29

Varje år pågår det i olika typer av organisationer några hundra projekt som finansieras av medel från Arvsfonden.

För att öka förståelsen för hur ledningen av Arvsfondens projekt inom värdorganisationerna går till och vad detta kan ha för betydelse för såväl projektens framgång som värdorganisationernas utveckling kommer forskare från Handelshögskolan i Stockholm att genomföra en studie av pågående Arvsfondsprojekt.

Studiens övergripande syfte är att kartlägga projektledare och deras ledargärning för att öka kunskapen om hur projekten genomförs. Detta kan ge ökad kunskap om sådana faktorer som kan öka möjligheten för framgångsrika projekt för både Arvsfonden, den organisation som fungerar som värdorganisation i ett projekt och andra projektfinansierande aktörer.

Studien utförs av professor Filip Wijkström och fil dr Torbjörn Einarsson vid Handelshögskolan.

Läs utvärderingsrapporten

Här och under rubriken "Ladda ner rapporter" kan du läsa utvärderingsrapporten.

Studien presenterades vid ett utvärderingsseminarium våren 2016

Resultatet av studien presenterades vid ett utvärderingsseminarium på Handelshögskolan i Stockholm under våren 2016.

Vill du veta mer om Arvsfondens utvärderingar?

Annica Thomas utvärderingsansvarig
Telefon: 08-700 07 94
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se