Samverkan mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn

Hur ser ideella och offentliga aktörer på samverkan i arvsfondsprojekt? Hur organiseras samverkan på kort och lång sikt och vilka möjligheterna och problemen kan finnas? Studien belyser samverkansrelationerna i 40 arvsfondsprojekt.
Senast uppdaterad: 6 april, 2017 - 15:52

Samverkan mellan socialt inriktade ideella organisationer och offentliga aktörer – stat kommun och landsting är en högaktuell fråga i den svenska välfärdsstaten.

I studien har samverkansrelationerna utvärderats mellan de ideella aktörer som driver eller drivit projekt med medel från Arvsfonden och offentliga aktörer. Studien belyser frågor om i vilken grad de ideella aktörerna kan värna och bibehålla sin självständighet och särart i samverkan med offentliga aktörer – om relationerna präglas av anpassning och likriktning och/eller av oberoende och självständighet.

Utvärderingen omfattar 40 projekt, varav hälften pågår och hälften har avslutats men drivs vidare i samarbete med eller tagits över av offentlig sektor.

Studien har utförts av forskarna Carolin Schütze, Anna Meeuwisse och Håkan Johansson vid Socialhögskolan, Lunds universitet och presenterades vid ett seminarium i Stockholm den 16 november 2016.

Utvärderingsrapporten kan laddas ned här på Arvsfonden.se.

Vill du veta mer om Arvsfondens utvärderingar?

Annica Thomas utvärderingsansvarig
Telefon: 08-700 07 94
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se