Utvärdering av sociala medier i arvsfondsprojekt

Syftet med studien är att undersöka hur arvsfondsprojekt använder sociala medier som verktyg i sitt arbete och hur de upplever att det digitala har inverkat på de frågor och verksamheter man arbetar med.
Senast uppdaterad: 15 februari, 2017 - 13:05

Sociala medier ger möjligheter till deltagande, identitetsarbete, lärande, kreativa uttryck och organisering av intressegrupper – men kan också medföra nya svårigheter och bristande digital kompetens, mer komplex publik sfär, privat/offentligt och ökad utsatthet online. Syftet med studien är att undersöka hur detta kommer till uttryck och hanteras i Arvsfondsprojekt.

Utvärderingen utförs av professor Simon Lindgren vid Umeå universitet.

Läs rapporten

Studien presenterades vid ett utvärderingsseminarium i Stockholm den 16 maj. Här och under rubriken "Ladda ner rapporten" kan du läsa utvärderingsrapporten.
 

Vill du veta mer om Arvsfondens utvärderingar?

Annica Thomas utvärderingsansvarig
Telefon: 08-700 07 94
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se