Vad drömmer du om?

Robin drömde om en skatehall. Med hjälp av pengar ur Allmänna arvsfonden kunde han tillsammans med Heby AIF och kommunen uppfylla sin dröm. Har du också en idé om något som du vill göra? Här berättar vi om hur du söker pengar ur Allmänna arvsfonden för att förverkliga din dröm.
Senast uppdaterad: 16 mars, 2017 - 13:19

 

Kan du söka?

Det är ideella organisationer som kan få pengar ur Allmänna arvfonden. Är du inte engagerad eller medlem i en ideell organisation? Läs mer under: Kontakta din kommun, ett studieförbund eller en ideell organisation.

Vad kan du söka pengar för?

Arvsfonden har två olika stödformer; Projektstöd som handlar om göra något och lokalstöd som handlar om att bygga något.

Våra kriterier och målgrupper

För att kunna få pengar ur Allmänna arvsfonden måste din ansökan följa våra kriterier och vända sig till barn (0-11 år), ungdomar (12-25 år) och/eller personer med funktionsnedsättning (alla åldrar). 

Så här gör du!

Kontakta din kommun, ett studieförbund eller en ideell organisation

Är du inte engagerad eller medlem i en ideell organisation? Kontakta din kommun och berätta om din idé! De kan hjälpa dig att tipsa om ideella organisationer som arbetar inom samma område som det du drömmer om att genomföra.

Du kan också själv ta kontakt med exempelvis ett studieförbund eller en annan ideell organisation och berätta om din idé. Exempel! Om din idé är kopplad till basket kanske den lokala basketföreningen kan vara en bra organisation att prata med.

Om den organisation du tar kontakt med inte känner till Arvsfonden, tipsa dem om oss! Föreslå att du kan komma dit på ett möte för att berätta om din idé och diskutera om ni tillsammans kan arbeta med och skicka in en ansökan till Arvsfonden.

Testa om din idé är ett möjligt arvsfondsprojekt

Är du engagerad eller medlem i en ideell organisation som arbetar inom samma område som det du drömmer om att genomföra? Vad bra! Ta kontakt med ledningen eller styrelsen i din förening och diskutera igenom idén och testa sen om den har möjlighet att få pengar ur Arvsfonden i vårt test "Testa din idé".

Ring oss!

Du kan ringa till oss varje tisdag och torsdag för att prata med våra handläggare. Handläggaren är den person som undersöker om din ansökan följer våra kriterier när du har skickat in den till oss. Under telefontiderna kan de svara på dina frågor och ge dig tips om vilka du kan kontakta och hur du gör om du vill skicka in en ansökan till Arvsfonden. 

Skicka in en ansökan

När du har testat din idé kan du tillsammans med den ideella organisation som du är medlem i (eller har tagit kontakt med) skriva en ansökan. Tänk på att det är viktigt att ni utgår från våra kriterier. Använd gärna frågorna som finns i "Testa din idé" som stöd och besvara dem i er ansökan för att vara säkra på att få med allt. 

Ung kvinna

Testa din idé

Gör testet här på arvsfonden.se för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till. 

Projektstöd

Projektstöd ges till nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Lokalstöd

Lokalstöd ges för att bygga om, bygga till eller skapa en helt ny anläggning för att förverkliga en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Vad krävs för att få pengar? 

För att få pengar från Arvsfonden vill vi att ditt projekt uppfyller tre övergripande krav – våra kriterier.

Så söker du pengar

Om er projektidé uppfyller kraven Arvsfonden ställer för att ett projekt ska få stöd kan du och din förening ansöka om pengar. 

Ring och bolla idéer

Telefonjouren för att bolla idéer är sommarstängd 19 juni-17 augusti

PROJEKTSTÖD
Tisdag och torsdag klockan 9-11
Telefon 08-700 09 40

LOKALSTÖD
Torsdag klockan 9-11
Telefon 08-700 08 41

Så förbereder du dig inför samtalet