Vanliga frågor

Har du frågor om vår verksamhet eller om ett specifikt projekt? Hittar du inte svaret här? Kontakta oss, så besvarar vi din fråga så fort vi kan. Du hittar kontaktinformation längst ned på sidan.
Senast uppdaterad: 24 maj, 2019 - 10:02

Vem kan söka stöd ur Arvsfonden?

Ideella och andra icke-vinstdrivande organisationer, eller offentliga huvudmän i nära samarbete med en ideell organisation.

Vilka krav finns på den organisation som söker pengar från Arvsfonden?

För att en organisation ska få pengar från Arvsfonden krävs att:

  • organisationens föreskrifter inte strider mot demokratins idéer,
  • organisationen bedriver sin verksamhet på demokratisk grund,
  • organisationen avser att driva projektet på demokratisk grund samt att
  • om den sökande organisationen är en ideell förening att den har en demokratisk struktur.

För att söka projektstöd ska den sökande organisationen ha funnits i minst ett år, för att söka lokalstöd minst två år.

Kan privatpersoner eller företag söka pengar ur Arvsfonden?

Nej, det går inte. 

Vilken typ av projekt kan sökas?

Arvsfonden har två stödformer, projektstöd och lokalstöd. 

Projektstödet ska gå till ett nyskapande projekt med avgränsade tidsramar och ett tydligt syfte. Läs mer om projektstöd.

Lokalstödet ska gå till kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning som ska användas för en ny verksamhet. Läs mer om lokalstöd.

Vad ska projektet handla om?

Det är upp till den sökande att bestämma ämne för projektet. Det viktiga är att projektet riktas till någon av fondens målgrupper och uppfyller kriterierna. 

Kan man söka pengar för en klassresa?

Nej, man kan inte söka för enstaka arrangemang som en klassresa, en konsert eller festival. 

Kan man söka pengar för projekt i utlandet?

Nej. Projekten måste vara i Sverige. Ingår resor i projektet måste även de äga rum i Sverige. 

Kan man söka både projekt- och lokalstöd?

Ja, det går bra även om det är ovanligt. Man måste dock skicka in två ansökningar i så fall. 

När går ansökningstiden ut? 

Arvsfonden sammanträder sex gånger om året. Vi går igenom ansökningarna allt eftersom de kommer in.

Hur lång är den genomsnittliga handläggningstiden?

Handläggningstiden för en ansökan är i snitt fem-sju månader.

Får vem som helst läsa vår projektansökan?

Ja. När din ansökan kommer in till Arvsfonden blir den en allmän handling. Det innebär att den som vill läsa din projektansökan har rätt att göra det.  

Jag har inga nära släktingar. Vad händer med min egendom när jag går bort?

Om någon avlider utan att efterlämna make eller närmare släktingar än kusiner, och den avlidne inte heller skrivit något testamente, ärver Allmänna arvsfonden kvarlåtenskapen.