Kalender

april 2017

Arvsfondsdelegationen sammanträder

Datum: 5 april

Arvsfondsdelegationen sammanträder.

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 26 april

Introduktionsdag för nya projekt. Kallelse skickas direkt till berörda projekt.

maj 2017

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 31 maj

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd till projekt.

september 2017

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 27 september

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd till projekt.

oktober 2017

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 11 oktober

Introduktionsdag för nya projekt. Kallelse skickas direkt till berörda projekt.

Arvsfondsdelegationen sammanträder

Datum: 25 oktober

Arvsfondsdelegationen sammanträder.

december 2017

Arvsfondsdelegationen beslutar om stöd

Datum: 6 december

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om stöd på årets sjätte och sista delegationssammanträde.

Introduktionsdag för nya projekt

Datum: 14 december

Introduktionsdag för nya projekt. Kallelse skickas direkt till berörda projekt.