Sök pengar

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Vi vill ge organisationerna* möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden.

* Notera att vi inte ger stöd till enskilda personer eller företag. 

På sidan Frågor och svar finns fler exempel på vad man kan och inte kan få stöd för.

Du kan söka två sorters stöd

Arvsfonden erbjuder två sorters stöd - projektstöd, som ges till projekt, och lokalstöd, som ges till ny, om- och tillbyggnad av lokaler. Varje typ av stöd har särskilda kriterier som måste vara uppfyllda för att du ska få din ansökan beviljad. Under respektive sidor för de två stöden finns anvisningar för hur du förbereder din ansökan.

Generella krav för att få stöd

Förutom de specifika krav som ställs för varje projekttyp finns även tre generella krav som projektet måste uppfylla:

1. Målgruppen ska vara med

Vi vill att våra målgrupper ska kunna vara med och påverka utvecklingen i samhället. Därför ger vi stöd till projekt som de själva deltar i. Projekten ska sedan kunna bli inspirerande förebilder och sprida idéerna över hela landet. Vi är noga med att projekten dokumenteras. Vi uppmuntrar också projekt som har ett jämställdhetsperspektiv, verkar för en etnisk och kulturell integration samt är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

2. Nyskapande och utvecklande verksamhet

Projektets verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande. Det betyder att den ska skilja sig från den ordinarie verksamheten. Det kan till exempel vara att pröva en ny metod eller en helt ny verksamhet, eller att vidareutveckla en redan etablerad verksamhet i en ny riktning.

3. Plan för överlevnad

Ansökan ska innehålla en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projektets slut. Till exempel att projektet blir en del av föreningens ordinarie verksamhet.

Andra stödformer

Om din organisation inte uppfyller villkoren för att få stöd ur Arvsfonden, eller om du som enskild vill ha stöd, ta gärna en titt på sidan andra stödformer som du hittar under Relaterat innehåll.