Nyheter

Frälsningsarmén i Alingsås får stöd med 665 000 kronor av Arvsfonden

Frälsningsarmén i Alingsås ska handikappanpassa sitt sommarhem i Röhult. För detta får de 665 000 kronor i lokalstöd av Arvsfonden.

Resurscenter Safe Space Malmö får drygt 12,5 miljoner kronor under tre år från Arvsfonden

Projektet syftar till att värna demokratin och arbeta förebyggande mot antidemokratiska beteenden och/eller radikalisering bland unga i åldern 13-25.

Med anledning av skrivning i DN Debatt

I söndagens DN Debatt kunde vi läsa att bland annat Allmänna arvsfonden var omnämnd som en myndighet som ger bidrag till uppenbart olämpliga organisationer med antingen våldsbejakande, kvinnoförtryckande eller odemokratiska polariserande agendor. Med anledning av detta vill vi förtydliga hur vi arbetar så att inte denna typ av organisationer får bidrag. Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder svarar.

Cirkus för alla

Norsholms gymnastikförening driver Norrköpings ungdomscirkus och har med Arvsfondens stöd tillgänglighetsanpassat sina cirkuslokaler för barn. Projektet innebär en handikappanpassning av lokalerna vilket bland annat omfattar en anpassad entré, ny handikappanpassad toalett och dusch.

Bli sedd för den du är

Genom Skellefteåprojektet TExAs ska det bli lättare för personer med Aspergers syndrom att ta sig an och fullfölja högre studier på universitet och högskola. Genom metoden Supported education erbjuder projektet bland annat individuell coachning, ekonomisk rådgivning, yrkesvägledning och karriärplanering.

Specialsitsen som ger ett aktivt liv

Att få lämna rullstolen på bryggan, ta plats i kanoten och glida ut över sjön är en frihet som projektet Lär dig mer om kajakpaddling, skridskokälke och lägerliv lyckats åstadkomma för såväl barn som ungdomar och vuxna med ryggmärgsskador.

IFK Umeå får drygt 2,3 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Med projektet Integration genom idrott och föreningsliv ska IFK Umeå skapa nya sätt att mötas och prova på olika idrotter. Målgrupp är ungdomar 12-15 år, både nyanlända och etablerade. Projektet får stöd med drygt 2,3 miljoner kronor från Arvsfonden.

Linköpings stadsmission får drygt 7,9 miljoner kronor under tre år av Arvsfonden

Stadsmissionen ska ta fram ett utbildningsmaterial tillsammans med Amphi Produktion och personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och eventuell samsjuklighet utsatta för våld i nära relationer. För detta får projektet stöd med drygt 7,9 miljoner kronor av Arvsfonden.

Independent Living Institute får drygt 8,4 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Med projektet Disabled Refugees Welcome ska Independent Living Institute förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning. Projektet får stöd med drygt 8,4 miljoner kronor från Arvsfonden.

Friluftsfrämjandet Region Mitt får drygt 3,1 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Med projektet Let’s get out! ska Friluftsfrämjandet Region Mitt stärka unga med olika kulturell bakgrund genom att utveckla en utbildningsmodell i natur och ledarskap. Projektet får stöd med drygt 3,1 miljoner kronor från Arvsfonden.

Sidor