Nyheter

Arvsfondsprojekt är en investering i samhället

Under 2016 fick 104 avslutade projekt sin slutredovisning godkänd av Arvsfondsdelegationen. Av dessa bedöms 58 projekt, eller 56 procent, nu leva vidare utan Arvsfondens stöd.

En väg framåt - för en bättre framtid

Projektet En väg framåt har under tre år drivits av föreningen Lunds fontänhus. Syftet med projektet var att utveckla en stödverksamhet för universitetsstuderande som lider av psykisk ohälsa. Att verka för vänskap, ökad självkänsla, fullföljda studier och en väg ut i arbetslivet.

FolkUngar får barn att upptäcka glädjen i musik

Projektet FolkUngar har under tre år drivits av studieförbundet Bilda Gävle Dala. Tanken med projektet var få fler barn att upptäcka glädjen i att spela, sjunga och dansa tillsammans. Genom utbildning under skoltid har barn erbjudits att få spela folkmusik.

58 överlevande arvsfondsprojekt 2016

Mer än hälften av de avslutade arvsfondsprojekten, vars slutredovisning Arvsfondsdelegationen godkände under 2016, bedöms leva vidare utifrån vad som hänt med verksamheten efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden upphört.

Minnenas meny väcker sinnen - app ger bättre kommunikation i demensvården

På Demensdagarna 3-4 maj på Svenska Mässan i Göteborg presenteras appen Mat-Musik-Minnen. Den bygger på att med stimuli kopplat till mat och musik underlätta för demenssjuka personer att minnas. Hushållningssällskapet Väst har med stöd från Arvsfonden och i samarbete med Demensförbundet och äldreomsorgen i Alingsås- och Kungälvs kommuner producerat appen som demonstreras under mässdagarna.

Arvsfondens nyhetsbrev för april ute nu

I Arvsfondens nyhetsbrev berättar vi om projekt, vad som är på gång hos oss och andra aktuella frågor.

Arvsfondsdelegationens ordförande om nya rekord och kommande utmaningar

Med Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2016 inlämnad i tryggt förvar hos Regeringskansliet, bad vi delegationens ordförande Håkan Ceder att plocka ut de viktigaste punkterna och berätta om förväntningarna inför 2017.

Mer beslutade projektmedel under 2016 än tidigare år

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2016 har lämnats in till regeringen. Den visar att Arvsfonden fördelade närmare 734 miljoner kronor till 438 nyskapande projekt och lokaler runt om i Sverige under 2016.

Arvsfonden på Barnrättsdagarna i Örebro

Den 25-26 april samlas över 1 200 personer på Barnrättsdagarna i Örebro för att tillsammans diskutera barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering. Arvsfonden deltar båda dagarna.

Blödarsjuk utan diagnos

Runt 50 000 kvinnor i Sverige beräknas ha någon form av blödarsjuka men bara 1000 har fått diagnos. Projektet Utåtriktad information om flickor/kvinnor och blödarsjuka lanserar en kampanjwebb för att uppmärksamma blödarsjuka bland tjejer, så att fler ska få en diagnos och rätt behandling.

Sidor