Till innehållet

Arbete RÄTT FRAM

Projektet drivs av: MiM Kunskapscentrum

Beskrivning av projektet

Projektet har som huvudsyfte att ge stöd till nyanlända ungdomar så att de klarar av sina studier och kommer in på arbetsmarknaden.

Målgruppen är nyanlända ungdomar i åldern 17 - 21 år som är på väg in på arbetsmarknaden. Projektet riktar sig mot unga i Göteborg, Mölndal och Uddevalla. Målet är att kartlägga målgruppens behov av stöd, erbjuda jobbskola och ett brett individanpassat stöd med fokus på främst arbete, men även preventivt arbete mot psykisk ohälsa hos målgruppen.

Efter projektet implementeras projektets arbetssätt och metoder i föreningens ordinarie verksamhet samt hos samarbetspartners.

Beviljat belopp

6 659 537 kronor

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i september 2024.

Beviljat belopp

6 659 537 kronor

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i september 2024.

Kontakt

Liknande projekt

  • Världen finns här

    Projektet syftar till att utveckla arbetsformer som främjar demokrati, interkulturell kompetens samt motverkar segregation.

  • Svenska på jobbet

    Projektet syftar till att främja språkinlärning för nyanlända med funktionsnedsättning.

  • Integrationsarbete 1614 Kristianstad

    Projektet syftar till att nyanlända barn och ungdomar ska få en bra grund för en god hälsa och snabbt komma in i det svenska föreningslivet.

Sidan uppdaterades 2024-03-20.