Till innehållet

Projektbarometern

Varje år får hundratals projekt över hela landet pengar ur Allmänna arvsfonden. I Projektbarometern rankar vi årligen Sveriges län utifrån hur mycket pengar som har betalats ut till projekt ur Arvsfonden per invånare.

Här hittar du länkar till Projektbarometern för åren 2015-2023.

Om Projektbarometern

När vi gör rankningen av Sveriges län i Projektbarometern går vi igenom alla projekt som har fått pengar ur Arvsfonden under föregående år och fördelar dem per län. Projekt som är nationella och inte riktar sig till ett specifikt län plockar vi bort ur statistiken. Därefter delar vi summan av de utdelade pengarna med antalet invånare i länet.

På det svartvita fotot syns två par dansande ben.

Med dansen som verktyg jobbade projektet "Community X" för att få ungdomar i Västra Götaland att känna sig delaktiga i samhället, finna gemenskap och känna tillhörighet. Genom projektet lyckades man skapa ett nytt dansnätverk för och av ungdomar i västra Sverige.

Alla projekt

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Har ni en projektidé?

Svara på frågorna i testet för att ta reda på om er organisations idé kan ha möjlighet att få…

Sidan uppdaterades 2024-05-16.