Till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Kammarkollegiet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan kommer vi beskriva hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi kommer informera om hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen lanserades den 22 juni 2020. Under hösten 2020 gjordes en tillgänglighetstestning av webbplatsen. Ett antal brister upptäcktes, som alla nu har åtgärdats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från arvsfonden.se i något annat format kan du kontakta oss och begära ut innehåll i annat format. Svarstiden är normalt en vecka.

Mejla till info@arvsfonden.se eller ring Kammarkollegiets växel på telefonnummer 08-700 08 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, berätta det gärna för oss så att vi får veta att problemet finns. Mejla till kommunikation@kammarkollegiet.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning via länken nedan.
Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi har testat webbplatsen

7minds AB har gjort en oberoende granskning av www.arvsfonden.se. Senaste bedömningen gjordes den 30 september 2020.

Förutom tillgänglighetskraven som lagen ställer, strävar vi också efter att göra webbplatsen kognitivt tillgänglig i den mån det är möjligt. I det arbetet har vi tagit hjälp av föreningen Begripsam och arvsfondsprojektet DigiKog. De har bidragit med viktiga insikter om kognitiv tillgänglighet när vi byggde den här webbplatsen.

Om projektet DigiKog som drivs av föreningen Begripsam

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-01-19.