Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Tillgänglighetsredogörelse

Kammarkollegiet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan kommer vi beskriva hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi kommer även berätta om eventuella kända tillgänglighetsproblem och informera om hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen lanserades den 22 juni 2020.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Underrubrikerna nedan ger detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Användning utan synförmåga

Problem vid användning utan synförmåga:

  • På de flesta av webbens sidor finns två "Main"-landmärken som används för att markera ut huvudinnehåll. De två landmärken som används saknar unika etikettnamn. Användare med hjälpmedel har därför svårt att särskilja dem åt. Detta problem kommer att åtgärdas under oktober 2020.
  • Samma element-ID används av flera element. Det gör att skärmläsare inte kan tolka skillnaden på de olika elementen. Vår webbyrå utreder hur detta ska lösas.
  • Tab-ordningen är inte helt logisk. Informationen om webbplatsens kakor bör komma före huvudinnehållet i tab-ordningen. Detta ska åtgärdas under oktober 2020.
    Länktexter med bara siffror gör det svårt för användare med skärmläsare att förstå vad länkarna är. Problemet finns på sidbläddrare, telefonnummerlänkar och e-postlänkar i sidfoten, OK-knappen i Om kakor-rutan, datumlänkar på artiklar, Press-knappen i sidhuvudet och Start-länk i brödsmulor.

Användning med nedsatt synförmåga

Problem vid användning med nedsatt synförmåga:

  • Många formulär som används på webbplatsen har inte tillräcklig kontrast på ramen för inmatningsfält. Det kan göra det svårt för personer med nedsatt kontrastseende att veta var de ska klicka för att fylla i formuläret. Detta problem kommer att åtgärdas senast november 2020.

Användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka:

  • Lyssna-funktionen som används på webbplatsen har endast kortkommando för att starta funktionen, och inget kortkommando för att stänga av Lyssna-funktionen. Vi har uppmärksammat leverantören Readspeaker på detta och de har meddelat att de kommer att åtgärda detta, förhoppningsvis i november.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från arvsfonden.se i något annat format kan du kontakta oss och begära ut innehåll i annat format. Svarstiden är normalt en vecka.

Mejla till info@arvsfonden.se eller ring Kammarkollegiets växel på telefonnummer 08-700 08 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, berätta det gärna för oss så att vi får veta att problemet finns. Mejla till kommunikation@kammarkollegiet.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning via länken nedan.
Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi testat webbplatsen

7minds AB har gjort en oberoende granskning av www.arvsfonden.se. Senaste bedömningen gjordes den 30 september 2020.

Förutom tillgänglighetskraven som lagen ställer, strävar vi också efter att göra webbplatsen kognitivt tillgänglig i den mån det är möjligt. I det arbetet har vi tagit hjälp av föreningen Begripsam och arvsfondsprojektet DigiKog. De har bidragit med viktiga insikter om kognitiv tillgänglighet när vi byggde den här webbplatsen.

Om projektet DigiKog som drivs av föreningen Begripsam

Sidan uppdaterades 2020-10-23.