Till innehållet

Arv som utvecklar Sverige

Arven som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet får ekonomiskt stöd varje år. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. De riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Möt projekten från filmen

Här får du möta några av de projekt som får stöd av Allmänna arvsfonden.

Hur kommer pengar till fonden?

Under 2023 fick Allmänna arvsfonden in totalt 1 357 miljoner kronor. Pengarna kom främst in genom…

Fondens historia

Allmänna arvsfonden har haft betydelse för flera generationer svenskar. Sedan starten 1928 har…

Har ni en projektidé?

Svara på frågorna i testet för att ta reda på om er organisations idé kan ha möjlighet att få…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-03-01.