Till innehållet

Arv som utvecklar Sverige

Allmänna arvsfonden har haft betydelse för flera generationer svenskar. Sedan starten 1928 har fonden bidragit till att utveckla samhället på flera olika sätt. Visste du till exempel att Friends och Självmordslinjen startade som arvsfondsprojekt?

Ladda ner broschyr

I broschyren Arv som utvecklar Sverige kan du läsa om hur Arvsfonden bidragit till samhällsutvecklingen sedan starten 1928.

Arv som utvecklar Sverige Pdf, 295 kB.

Lagstiftningen som styr Allmänna arvsfonden

Lag (2021:401) om Allmänna arvsfonden

Förordning (2021:403) om Allmänna arvsfonden

Ärvdabalk (1958:637)

Flicka åker skateboard på en skateboardramp

Många orter i Sverige saknar ytor där barn och ungdomar kan aktivera sig och umgås. Arvsfonden finansierar därför olika typer av idrottsplatser över hela landet. På Dalarö har man byggt en parkourbana och skateboardpark som i första hand kommer att användas spontant av barn och unga.

En äldre man pratar med en äldre kvinna.

Arvsfonden finansierar olika projekt som arbetar för ökad delaktighet för äldre med funktionsnedsättning. Ett exempel är "Nygammal på nätet" som syftar till att minska det digitala utanförskapet och underlätta vardagen för äldre.

För att säkerställa att Allmänna arvsfondens pengar används på rätt sätt genomför vi kontroller av…

Kammarkollegiet ska förvalta Allmänna arvsfondens pengar på bästa möjliga sätt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-02-11.