Till innehållet

Behandling av personuppgifter

Här lämnar vi information om hur vi behandlar de personuppgifter som kommer in till oss eller som vi själva samlar in.

Rättigheter

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig och få ett utdrag av uppgifterna med information om behandlingen, ett så kallat registerutdrag.

Rätt till rättelse

De personuppgifter som vi behandlar ska vara korrekta. Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att begära att få uppgifterna rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade.

Rätt till radering, begränsning och invändning

Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem.

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att under vissa förutsättningar underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Så här gör du för att begära ut uppgifter

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår behandling av dina personuppgifter, om du vill veta hur vi behandlar personuppgifter om dig eller om du vill använda några av dina andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du skicka din begäran per post till:

Kammarkollegiet
GDPR
Box 2218
103 15 Stockholm

Du kan också vända dig till Kammarkollegiets dataskyddsombud via e-post:
GDPR@kammarkollegiet.se

Om du inte har en säker digital brevlåda skickas registerutdraget med vanlig post.

Klagomål

Den som anser att någon behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kammarkollegiets dataskyddsombud är Karin Bergh och henne kan du kontakta om du har frågor om Kammarkollegiets behandling av personuppgifter.

Karin Bergh
Dataskyddsombud
Telefon
08-700 06 57
Adress

Kammarkollegiet
GDPR
Box 2218
103 15 Stockholm

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-17.