Till innehållet

Verksamhetsberättelser

På denna sida publicerar vi våra verksamhetsberättelser från år 2013 och framåt.

Om du är intresserad av en äldre verksamhetsberättelse, kontakta Kammarkollegiets registratur: registratur@kammarkollegiet.se.

2021

Verksamhetsberättelse för 2021 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Bilaga 1: Överlevande projekt Pdf, 375 kB. (Pdf, 375 kB)

Bilaga 2: Tilldelade medel per organisation Pdf, 369 kB. (Pdf, 369 kB)

2020

Verksamhetsberättelse för 2020 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Bilaga 1: Överlevande projekt 2020 Pdf, 263 kB. (Pdf, 263 kB)

Bilaga 2: Tilldelade medel per organisation 2020 Pdf, 395 kB. (Pdf, 395 kB)

2019

Verksamhetsberättelse för 2019 Pdf, 875 kB. (Pdf, 875 kB)

Bilaga 1: Tilldelade medel per organisation 2019 Pdf, 268 kB. (Pdf, 268 kB)

Bilaga 2: Överlevande projekt 2019 Pdf, 244 kB. (Pdf, 244 kB)

2018

Verksamhetsberättelse för 2018 Pdf, 781 kB. (Pdf, 781 kB)

Bilaga 1: Överlevande projekt 2018 Pdf, 525 kB. (Pdf, 525 kB)

Bilaga 2: Tilldelade medel per organisation 2018 Pdf, 203 kB. (Pdf, 203 kB)

2017

Verksamhetsberättelse för 2017 Pdf, 863 kB. (Pdf, 863 kB)

Bilaga 1: Överlevande projekt 2017 Pdf, 138 kB. (Pdf, 138 kB)

Bilaga 2: Tilldelade medel per organisation 2017 Pdf, 457 kB. (Pdf, 457 kB)

2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Pdf, 729 kB. (Pdf, 729 kB)

Bilaga 1: Tilldelade medel per organisation 2016 Pdf, 330 kB. (Pdf, 330 kB)

Bilaga 2: Överlevande projekt 2016 Pdf, 323 kB. (Pdf, 323 kB)

2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Pdf, 430 kB. (Pdf, 430 kB)

Bilaga 1: Tilldelade medel per organisation 2015 Pdf, 76 kB. (Pdf, 76 kB)

Bilaga 2: Överlevande projekt 2015 Pdf, 122 kB. (Pdf, 122 kB)

2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Pdf, 78 kB. (Pdf, 78 kB)

Bilaga 1: Tilldelade medel per organisation 2014 Pdf, 78 kB. (Pdf, 78 kB)

2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Pdf, 351 kB. (Pdf, 351 kB)

Tilldelade medel per organisation 2013 Pdf, 34 kB. (Pdf, 34 kB)

I en idrottshall håller en flicka i en fotboll. Hon är omgiven av tre andra flickor.

"Ronjabollen 2.0" var ett arvsfondsprojekt som nu lever vidare i Ronja FK:s regi. Ronjabollen har gett fler flickor, oavsett bakgrund och etnicitet, möjlighet till en meningsfull fritid med fotboll och samtal i en trygg miljö.

Arvsfondsdelegationen och Kammarkollegiet har olika roller i arbetet med Allmänna arvsfonden.

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-03-31.