Verksamhetsberättelser

På denna sida publicerar vi våra verksamhetsberättelser från år 2013 och framåt.

Om du är intresserad av en äldre verksamhetsberättelse, kontakta Kammarkollegiets registratur: registratur@kammarkollegiet.se.

I en idrottshall håller en flicka i en fotboll. Hon är omgiven av tre andra flickor.

"Ronjabollen 2.0" var ett arvsfondsprojekt som nu lever vidare i Ronja FK:s regi. Ronjabollen har gett fler flickor, oavsett bakgrund och etnicitet, möjlighet till en meningsfull fritid med fotboll och samtal i en trygg miljö.