Beslut om nya projekt

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet pengar ur Arvsfonden. Förra året fördelades 749 miljoner kronor till 423 projekt.

Vi tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Det är nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen som fattar beslut om en ansökan ska godkännas eller inte. De sammanträder och tar beslut sex gånger per år. Efter varje sammanträde publicerar vi listor över vilka projekt som får pengar.

Arvsfondsdelegationens sammanträden 2020

  • 19 februari
  • 22 april
  • 3 juni
  • 16 september
  • 21 oktober
  • 9 december

Beslut om nya projekt 2020

Beslut om nya projekt 2019

Två unga pojkar sitter med en skateboard på toppen en skateramp

Projektet ”Parkourbana samt skateboardpark” har byggt en parkourbana och skateboardpark på Dalarö. Idén kom från Dalarö Sportklubbs barn och ungdomar, och parken kommer i första hand att användas spontant.