Till innehållet

Beslut om nya projekt

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet pengar ur Arvsfonden. Förra året fördelades 814 miljoner kronor till 397 projekt.

Vi tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Den genomsnittliga behandlingstiden för en ansökan är 5-6 månader. Det är nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen som fattar beslut om en ansökan ska godkännas eller inte. De sammanträder och tar beslut sex gånger per år. Efter varje sammanträde publicerar vi listor över vilka projekt som får pengar.

Arvsfondsdelegationens sammanträden 2023

  • 15 februari
  • 26 april
  • 7 juni
  • 20 september
  • 25 oktober
  • 6 december

Beslut om nya projekt 2020

Beslut om nya projekt 2019

Två unga pojkar sitter med en skateboard på toppen en skateramp

Projektet ”Parkourbana samt skateboardpark” har byggt en parkourbana och skateboardpark på Dalarö. Idén kom från Dalarö Sportklubbs barn och ungdomar, och parken kommer i första hand att användas spontant.

För att säkerställa att Allmänna arvsfondens pengar används på rätt sätt genomför vi kontroller av…

Behöver er organisation hjälp med pengar till ett utvecklande projekt? Vi tar löpande emot och…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-01-03.