Till innehållet

Lokalstöd december 2023

Vid årets sista sammanträde den 6 december beslutade Arvsfondsdelegationen om att dela ut 120 371 397 kronor till 34 projekt över hela Sverige.

Nya projekt

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BORÅS

Borås Skidlöparklubb får stöd med 6 015 000 kr för "Nybyggnation av skidskytteanläggning på fastigheten Brämhults Lida 2:1 i Borås kommun"

Projektets syfte är att utveckla föreningsverksamheten för ungdomar genom att bygga en skidskytteanläggning med 50-metersbanor och tillhörande slingor för skidskytte på rullskidor. I nuläget är verksamheten begränsad då det enbart finns tillgång till en provisorisk bana för luftgevärsskytte på 10-metersbanor. Den nya anläggningen kommer att användas för organiserad träning året runt inom både skidskytte, orienteringsskytte och sportskytte.

BROMMA

SPK, Stockholms Paddlarklubb får stöd med 5 292 000 kr för "Ombyggnation för parakanot på Grimsta 1:5 i Stockholms stad"

Projektets syfte är att öppna upp befintlig verksamhet för personer med funktionsnedsättning och äldre inom paddling och långfärdsskridskor. Föreningens klubbhus kommer att få en tillbyggnad som möjliggör inomhusträning och möten hela året för ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre. Anpassningarna öppnar upp så att alla kan delta i verksamheten på mer lika villkor.

DANNIKE

Dannike Idrottsklubb får stöd med 261 000 kr för "Nybyggnation av utomhusplan (multicourt) på fastigheten Dannike 1:92 i Borås kommun"

Syftet med projektet är att anlägga en multicourt med basketkorgar och mål. Ytan kommer vara en spontanidrottsplats. Föreningen planerar även aktiviteter och prova på verksamheter för barn och ungdomar.

FORSERUM

Forserums Idrottsförening får stöd med 6 015 000 kr för "Nybyggnation av konstgräsplan och aktivitetsytor samt belysning på fastigheten Snuggarp 2:4 i Nässjö kommun"

Syftet med projektet är att anlägga en året-runt-arena med ett ständigt flöde av aktiviteter. Det som ska anläggas är en konstgräsplan, en aktivitetsyta för mindre barn och en för äldre barn samt en boulebana. Nya aktiviteter som skapas är dels förlängning av säsong för fotbollsverksamheten, dels gåfotboll för äldre och bouleverksamhet. Spontanidrottsytan skapar aktiviteter för barn och ungdomar.

HÖLLVIKEN

Kungshaga 4H får stöd med 1 487 000 kr för "Ombyggnation av klubbhus på fastighet Norra Hålslöv 30:35 i Vellinge kommun"

Projektets syfte är att bygga om en ladugårdsbyggnad så att ändamålsenlig verksamhet med träffar och teori för barn och unga kan arrangeras året runt i anslutning till djuren.

MÖRBYLÅNGA

Mörbylånga Gymnastik och Idrottsförening får stöd med 6 015 000 kr för "Nybyggnation av skatepark och pumptrack på Världsarvsparken, Mörbylånga 11:27 i Mörbylånga kommun."

Syftet med projektet är att anlägga en tillgänglighetsanpassad aktivitetsyta bestående av en multiarena, en pumptrack-anläggning och en skatepark. Föreningen vill skapa en öppen och tillgänglig mötesplats för barns och ungdomars spontanaktiviteter. Även prova-på- och lov-aktiviteter kommer att ingå i verksamheten.

NÄSSJÖ

Barkeryds Hembygdsförening får stöd med 413 000 kr för "Ombyggnation av toaletter på fastigheten Erikstorp 1:2 i Nässjö kommun"

Projektets syfte är att bygga tillgänglighetsanpassade toaletter och en ramp till hembygdsföreningens huvudbyggnad, för att målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med i verksamheten.

TALLÅSEN

Tallåsens Byalag får stöd med 3 694 000 kr för "Nybyggnation av multiplan på fastigheten Ljusdal-Ede 4:28 i Ljusdals kommun"

Projektets syfte är att skapa en plats för spontanidrottande för barn och ungdomar i Tallåsen. Föreningen planerar att anlägga en aktivitetsarena med konstgräs som går att spola för att få is under vintern. Arenan kommer att ha infällda fotbolls- och innebandymål i lång- respektive kortsida, vilket möjliggör aktiviteter sommar som vinter. I anslutning till arenan kommer ett servicehus att byggas. Själva arenan håller måtten 30x60 meter och blir belyst genom LED-armaturer på stolpar.

TRANÅS

Tranås Cykelklubb får stöd med 1 767 000 kr för "Nybyggnation av MTB-arena på del av fastighet Tranås Bredstorp 3:1, Tranås Ekmarksberg 1:1, 1:2, samt del av Grusåsen 3:7 och 3:8 i Tranås kommun"

Syftet med projektet är att skapa en stimulerande och utvecklande MTB-arena, i synnerhet för barn och ungdomar. I projektet ingår att bygga en pumptrack, flowtrail, modulpark och en lättare mountainbikeled. Verksamheten kommer bestå av ledarledda träningstillfällen, tävlingar och spontana aktiviteter. Prova-på-dagar kommer även att arrangeras.

TRELLEBORG

Pingvin Rugby Club får stöd med 5 284 000 kr för "Nybyggnation av klubbstuga på fastigheten Mellanköpinge 13:23 i Trelleborgs kommun"

Projektets syfte är att skapa bättre förutsättningar för att utveckla klubbens rugbyverksamhet genom att bygga en klubbstuga intill en rugbyplan. Ny verksamhet klubben vill utveckla är efter-skolan-aktiviteter för barn och ungdomar, rugby för äldre över 65 år och läger. Förutom att klubbstugan blir en naturlig samlingsplats vid träning och matcher, ska lokalen även användas vid utbildning/teori och i vidareutvecklingen av verksamheten ”mixed ability rugby”, rugby för personer med funktionsnedsättning.

UDDEVALLA

Uddevalla Golfklubb får stöd med 1 286 000 kr för "Nybyggnation av korthålsgolfbana på fastigheten Uddevalla Rörkärr 1:12 i Uddevalla kommun"

Projektets syfte är att utveckla den befintliga golfverksamhet med att anlägga en kombinerad tränings- och korthålsbana för att attrahera barn, unga och äldre som tycker vanligt spel är för svårt och krävande. Primära målgruppen är äldre med olika typer av rörelsenedsättningar.

UMEÅ

Stöckebygdens utveckling ekonomisk förening får stöd med 957 000 kr för "Nybyggnation av lekyta på fastigheten Stöcke 7:34 i Umeå kommun"

Projektets syfte är att skapa en utemiljö som lockar barn till spontan lek och rörelse. I projektet ingår att anlägga en konstgräsbeklädd lekyta/lekpark med fast utrustning som utgår från barns och ungas önskemål. Föreningen kommer att stå för marknadsföring, invigning och skötsel.

ÄNGELHOLM

Engelholms BMX Klubb får stöd med 5 952 000 kr för "Nybyggnation av pumptrack på fastigheten Ängelholm 3:128 i Ängelholms kommun"

Syftet med projektet är att anlägga en tillgänglighetsanpassad pumptrackbana i Ängelholm. Banan ska ha en särskild kids loop för de allra minsta på balanscyklar. Kickbikesytan kommer också vara tillgänglighetsanpassad. Banan kommer vara öppen för alla och föreningen kommer anordna prova-på-aktiviteter och erbjuda låneutrustning.

ÖREBRO

Örebro Fältrittklubb får stöd med 1 060 000 kr för "Nybyggnation av tillgänglighetsanpassning av ridhus på fastigheten Längbro 2:25 i Örebro kommun"

Syftet med projektet är att tillgänglighetsanpassa föreningens anläggning med hiss, ramp, lift och dörrautomatik så att alla med eller utan funktionsnedsättning får möjlighet att vara med i föreningens verksamhet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-12-14.