Till innehållet

Teckenspråk

Vi har översatt en del av webbinnehållet till teckenspråk. Alla våra teckenspråksfilmer finns på denna sida.

Om Allmänna arvsfonden

Demokratiska värderingar

Alla verksamheter som får stöd ur Allmänna arvsfonden ska vila på demokratisk grund.

Ansök om pengar

I fem filmer nedan beskriver vi vilka projektidéer som kan få stöd från Arvsfonden.

Ansökningsmallar och andra viktiga dokument kan laddas ner på sidan "Ansök om pengar".

Två stödformer

Arvsfonden har två stödformer, lokalstöd och projektstöd. Den första filmen här nedan förklarar kortfattat stödformen lokalstöd.

Denna film förklarar kortfattat stödformen projektstöd:

Ansökningsprocessen

Filmen nedan berättar om Arvsfondens två stödformer och om processen att ansöka om pengar ur fonden.

Ansök om projektstöd

I denna film berättar vi om vad som gäller vid ansökan om projektstöd:

Ansök om lokalstöd

I denna film berättar vi om vad som gäller vid ansökan om lokalstöd:

När ni driver projekt

Denna film ger information till dig som arbetar med ett projekt som har fått stöd av Arvsfonden.
Verktyg för er som driver arvsfondsprojekt

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss om du har frågor.

Kontaktinformation

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-04-25.