Till innehållet

Teckenspråk

Vi har översatt en del av webbinnehållet till teckenspråk. Alla våra teckenspråksfilmer finns på denna sida.

Om Allmänna arvsfonden

Generella villkor

Alla verksamheter som får stöd ur Allmänna arvsfonden ska följa våra generella villkor. Här berättas mer om vad villkoren innebär.

Ansök om pengar

I fem filmer nedan beskriver vi vilka projektidéer som kan få stöd från Allmänna arvsfonden.

Ansökningsmallar och andra viktiga dokument kan laddas ner på sidan "Ansök om pengar".

Två stödformer

Arvsfonden har två stödformer: lokalstöd och projektstöd. Den första filmen här nedan förklarar kortfattat stödformen projektstöd.

Filmen nedan förklarar kortfattat stödformen lokalstöd.

Ansökningsprocessen

Filmen nedan berättar om processen att ansöka om pengar ur fonden.

Ansök om projektstöd

Ansök om lokalstöd

Filmen nedan ska uppdateras eftersom kravet på samarbete med handikapporganisationer togs bort 2023 -09-20.

När ni driver projekt

Filmerna nedan ger information till dig som arbetar med ett projekt som har fått stöd av Allmänna arvsfonden.

Verktyg för er som driver arvsfondsprojekt

Uppstart och introduktion

Projektstöd: Ekonomi och redovisning

Filmen går igenom några av de regler och tips vi har kring ekonomin när ni genomför ett arvsfondsprojekt som drivs med stödformen projektstöd.

Mer information om ekonomi och redovisning

Lokalstöd: Ekonomi och redovisning

Filmen går igenom några av de regler och tips vi har kring ekonomin när ni genomför ett arvsfondsprojekt som drivs med stödformen lokalstöd.

Mer information om ekonomi och redovisning

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-10-16.