Till innehållet

Konferens: #SpridErfarenheter

I december arrangerade vi konferensen #SpridErfarenheter. Den 26 april är det dags igen, men nu med ett annat tema.

Tidigare konferens om sociala mötesplatser

Den 4 december 2023 arrangerade vi konferensen #SpridErfarenheter. Temat för konferensen var: Hur kan sociala mötesplatser bidra till bättre mående hos äldre och personer med funktionsnedsättning? Vi pratade också om hur er organisations idéer kan förverkligas med stöd av Arvsfonden.

Se inspelningen

Konferensens förmiddag webbsändes. Du kan se inspelningen i efterhand, med undertexter eller med teckenspråkstolkning.

Länkar till YouTube:

Inspelning med undertexter
Inspelning med teckenspråkstolkning

Följ oss på Linkedin

Vill du veta mer? Följ oss gärna på Linkedin där vi delar verktyg och erfarenheter från arvsfondsprojekt, särskilt med fokus på dig som i din yrkesroll möter barn, unga, personer med funktionsnedsättning eller äldre personer från 65 år.

Allmänna arvsfonden på Linkedin

Vill du prenumerera på Arvsfondens nyhetsbrev?

I en konferenslokal sitter personer vid ett runt bord. De tittar mot en scen där en kvinna står vid ett talarbord. I bakgrunden syns Allmänna arvsfondens logotyp.

Konferensen ägde rum i Stockholm. Du kan se inspelningen av förmiddagen i efterhand.

Relaterade projekt

  • Nybyggnation av boulehall på fastigheten Krokstad Sandåker 1:50 Munkedals kommun

    Syftet är att utveckla bouleverksamheten för personer över 65 år, genom att bygga en tälthall med tre banor.

  • KiX Senior

    Studieförbundet Vuxenskolan vill vidareutveckla KiX-metoden, (Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek) så att metoden även passar äldre med…

  • Rörelsebingo

    Projektet Rörelsebingo ska utifrån en skotsk förebild ta fram en modell för äldre med funktionsnedsättning. Bingo och rörelse ska kombineras.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-02-22.