Till innehållet
En ung person hoppar över ett parkourhinder utomhus medan andra personer ser på.

I naturparkour-parker kan fler upptäcka naturen. Projektet ”Naturparkour” arbetade för att öka ungas rörelse utomhus.

Arv som utvecklar Sverige

I fokus

Möt projekten

Här får du möta några av de projekt som får stöd av Allmänna arvsfonden.

Nya regler för lokalstöd

Nu höjs finansieringsgrad och beloppsgräns för stödformen lokalstöd.

Projektbarometern

I Projektbarometern rankar vi årligen Sveriges län utifrån hur mycket pengar som har betalats ut…

Målgrupp: äldre

Vill er förening göra livet bättre för äldre personer? Det är en av fondens fyra målgrupper.

Pågående projekt

  • Vi har alla rättigheter

    Syftet med projektet är att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och vuxna i förskola och anpassad grundskola.

  • Alla kan texta

    Projektet ska öka användningen av textning av rörlig bild i samhället, exempelvis på webbplatser och vid digitala möten.

  • Nybyggnation av boulehall

    Tranås Bouleklubb ska bygga en boulehall i Tranås. Föreningen vill skapa en mötesplats där man kan spela, träna och tävla i boule men också en…