Till innehållet
Flera barn och ungdomar sitter tillsammans på ett parkourhinder ute i skogen

I naturparkourparker kan fler upptäcka naturen. Projektet ”Naturparkour” arbetade för att öka ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Arv som utvecklar Sverige

I fokus

Ny målgrupp: äldre

Vill er förening göra livet bättre för äldre personer? Sedan den 1 juli 2021 är personer från 65…

Webbinarium

Hur söker man pengar ur fonden? Se inspelningen av webbinariet den 16 juni.

Testa om er idé kan få pengar

Svara på frågorna i testet för att ta reda på om er organisations idé har möjlighet att få pengar…

Tips till pågående projekt

Här har vi samlat sidor som berättar hur ni kan genomföra ert arvsfondsprojekt, viktig information…

Pågående projekt

  • Byggnation av Allaktivitetshus på fastigheten Bråna 3:90

    Syftet med projektet är att bygga ett modernt allaktivitetshus där rörelse, motion och möten över generationsgränserna möjliggörs.

  • Livslinjen - en plats där unga kan få stöd att hantera livet

    I projektet ska Mind utveckla en ny stödlinje för unga mellan 16 och 25 år för att ge tillgång till medmänskligt stöd att hantera livssvårigheter…

  • Science Kids

    Projektets syfte är att hitta strukturer för lekfullt lärande för barn inom naturvetenskap och teknik. Målgruppen är förskolebarn och projektet…