Till innehållet
Flera barn och ungdomar sitter tillsammans på ett parkourhinder ute i skogen

I naturparkourparker kan fler upptäcka naturen. Projektet ”Naturparkour” arbetade för att öka ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Arv som utvecklar Sverige

I fokus

Möt projekten

Här får du möta några av de projekt som får stöd av Allmänna arvsfonden.

Nya utvärderingar

Arvsfondsdelegationen ger uppdrag till forskare vid svenska universitet och högskolor att…

Projektbarometern

I Projektbarometern rankar vi årligen Sveriges län utifrån hur mycket pengar som har betalats ut…

Målgrupp: äldre

Vill er förening göra livet bättre för äldre personer? Det är en av fondens fyra målgrupper.

Pågående projekt

  • Alla kan texta

    Projektet ska öka användningen av textning av rörlig bild i samhället, exempelvis på webbplatser och vid digitala möten.

  • Nybyggnation av boulehall

    Tranås Bouleklubb ska bygga en boulehall i Tranås. Föreningen vill skapa en mötesplats där man kan spela, träna och tävla i boule men också en…

  • Vi har alla rättigheter

    Syftet med projektet är att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och vuxna i förskola och anpassad grundskola.