Till innehållet
En ung person hoppar över ett parkourhinder utomhus medan andra personer ser på.

I naturparkour-parker kan fler upptäcka naturen. Projektet ”Naturparkour” arbetade för att öka ungas rörelse utomhus.

Arv som utvecklar Sverige

I fokus

Ungas motståndskraft!

Den 26 april arrangerar vi konferensen Ungas motståndskraft!

Två nya utvärderingar

Lena Sohl, Södertörns högskola och Annika Taghizadeh Larsson, Linköping universitet har utvärderat…

Möt projekten

Här får du möta några av de projekt som får stöd av Allmänna arvsfonden.

Målgrupp: äldre

Vill er förening göra livet bättre för äldre personer? Det är en av fondens fyra målgrupper.

Pågående projekt

  • Kaffe & Vänner

    Projektet ska utveckla en samverkansmodell med uppsökande verksamhet och en mötesplats i Alvesta för äldre från 65 år i syfte att motverka…

  • "Extra mor- och farföräldrar" - tre generationer möts

    Projektets mål är att bidra till ökad inkludering av små barn (0-2 år) till föräldrar som är nya i Sverige eller utlandsfödda. Detta ska göras genom…

  • Nybyggnation av utomhusscen på fastigheten Åby 1:42 i Ljungby kommun

    Syftet med projektet är att bygga en utomhusscen med tak och loge. Det ska också byggas tillgänglighetsanpassade toaletter samt ramp upp till scenen.