Till innehållet
Flera barn och ungdomar sitter tillsammans på ett parkourhinder ute i skogen

I naturparkourparker kan fler upptäcka naturen. Projektet ”Naturparkour” arbetade för att öka ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Arv som utvecklar Sverige

I fokus

Målgrupp: äldre

Vill er förening göra livet bättre för äldre personer? Sedan den 1 juli 2021 är personer från 65…

Möt projekten

Här får du möta några av de projekt som får stöd av Allmänna arvsfonden.

Verktyg för pågående projekt

Här har vi samlat sidor som berättar hur ni kan genomföra ert arvsfondsprojekt, viktig information…

Fondens historia

Allmänna arvsfonden har haft betydelse för flera generationer svenskar. Sedan starten 1928 har…

Pågående projekt

  • Nybyggnation av en naturbana på Hertsön 1:1, Luleå kommun

    Syftet med projektet är att anlägga en belyst naturbana, ett avgränsat område med olika stigar, kuperingar, stockar med mera.

  • Natur- och friluftsorientering 65+

    Rehns BK ska i projektet utveckla en modell för orientering där den fysiska ansträngningen är förhållandevis liten, men där orienteringsförmågan är…

  • Alla kan texta

    Projektet ska öka användningen av textning av rörlig bild i samhället, exempelvis på webbplatser och vid digitala möten.