Till innehållet
En ung person hoppar över ett parkourhinder utomhus medan andra personer ser på.

I naturparkour-parker kan fler upptäcka naturen. Projektet ”Naturparkour” arbetade för att öka ungas rörelse utomhus.

Arv som utvecklar Sverige

I fokus

Riksrevisionens granskning

Yttrande och handlingsplan med anledning av Riksrevisionens granskning av Allmänna arvsfonden.

Ungas motståndskraft!

Nu kan du se inspelningen från konferensen "Ungas motståndskraft!" som vi arrangerade den 26 april.

Möt projekten

Här får du möta några av de projekt som får stöd av Allmänna arvsfonden.

Målgrupp: äldre

Vill er förening göra livet bättre för äldre personer? Det är en av fondens fyra målgrupper.

Pågående projekt