Till innehållet
Flera barn och ungdomar sitter tillsammans på ett parkourhinder ute i skogen

I naturparkourparker kan fler upptäcka naturen. Projektet ”Naturparkour” arbetade för att öka ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Arv som utvecklar Sverige

I fokus

Ny målgrupp: äldre

Vill er förening göra livet bättre för äldre personer? Sedan den 1 juli 2021 är personer från 65…

Webbinarium #psykbryt

Webbinarium 1 december: Hur kan man jobba preventivt med barns och ungas psykiska hälsa?

Testa om er idé kan få pengar

Svara på frågorna i testet för att ta reda på om er organisations idé har möjlighet att få pengar…

Tips till pågående projekt

Här har vi samlat sidor som berättar hur ni kan genomföra ert arvsfondsprojekt, viktig information…

Pågående projekt

  • Nybyggnation av en naturbana på Hertsön 1:1, Luleå kommun

    Syftet med projektet är att anlägga en belyst naturbana, ett avgränsat område med olika stigar, kuperingar, stockar med mera.

  • Alla kan texta

    Projektet ska öka användningen av textning av rörlig bild i samhället, exempelvis på webbplatser och vid digitala möten.

  • Natur- och friluftsorientering 65+

    Rehns BK ska i projektet utveckla en modell för orientering där den fysiska ansträngningen är förhållandevis liten, men där orienteringsförmågan är…