Till innehållet
Flera barn och ungdomar sitter tillsammans på ett parkourhinder ute i skogen

I naturparkourparker kan fler upptäcka naturen. Projektet ”Naturparkour” arbetade för att öka ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Arv som utvecklar Sverige

I fokus

Ny målgrupp: äldre

Vill er förening göra livet bättre för äldre personer? Sedan den 1 juli 2021 är personer från 65…

Webbinarium

Hur söker man pengar ur fonden? Se inspelningen av webbinariet den 16 juni.

Testa om er idé kan få pengar

Svara på frågorna i testet för att ta reda på om er organisations idé har möjlighet att få pengar…

Tips till pågående projekt

Här har vi samlat sidor som berättar hur ni kan genomföra ert arvsfondsprojekt, viktig information…

Pågående projekt

  • Hela Dig

    Personer med stressrelaterad och långvarig psykisk ohälsa ska genom projektet få stöd att återgå till ett liv utan sjukskrivning.

  • Nybyggnation av en naturbana på Hertsön 1:1, Luleå kommun

    Syftet med projektet är att anlägga en belyst naturbana, ett avgränsat område med olika stigar, kuperingar, stockar med mera.

  • Gaming in Motion

    E-sportföreningen Young Gamers ska ta fram ett metodmaterial som syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan i och kring e-sporten.