Till innehållet

Frågor och svar med anledning av Riksrevisionens granskning av Allmänna arvsfonden

7 mars 2024

Med anledning av Riksrevisionens granskning och den publicitet den givit upphov till publicerar vi här ett antal förtydliganden.