Till innehållet

Riksrevisionens granskning av Allmänna arvsfonden

5 mars 2024

Varje år får cirka 400 föreningar över hela landet ekonomiskt stöd till lokaler och utvecklingsprojekt från Allmänna arvsfonden. Projekten riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Riksrevisionen har granskat Allmänna arvsfondens verksamhet under åren 2020–2022. Riksrevisionens rapport innehåller rekommendationer till såväl regeringen som Kammarkollegiet. Bland annat rekommenderar Riksrevisionen att en process ska inledas med målet att systemet med Allmänna arvsfonden ska avvecklas.