Förvaltning av pengar

Kammarkollegiet ska förvalta Allmänna arvsfondens pengar på bästa möjliga sätt.

Redovisning av förvaltning

Varje år lämnar Kammarkollegiet en redovisning till regeringen som beskriver förvaltningen av Allmänna arvsfonden.

Redovisning för förvaltning av Allmänna arvsfonden för 2019 (pdf, 11 MB)

En äldre man med boxningshandskar på håller upp händerna mot ansiktet

Projektet ”Boxningsterapi som symtomlindring för personer med Parkinsons sjukdom” jobbar med boxning som metod för att lindra symptomen av Parkinsons sjukdom (PD). Målet är att patienter med PD ska kunna arbeta längre och behöva mindre medicin.