Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Förvaltning av pengar

Kammarkollegiet ska förvalta Allmänna arvsfondens pengar på bästa möjliga sätt.

Redovisning av förvaltning

Varje år lämnar Kammarkollegiet en redovisning till regeringen som beskriver förvaltningen av Allmänna arvsfonden.

Redovisning för förvaltning av Allmänna arvsfonden för 2020 Pdf, 10 MB. (Pdf, 10 MB)

En äldre man med boxningshandskar på håller upp händerna mot ansiktet

Projektet ”Boxningsterapi som symtomlindring för personer med Parkinsons sjukdom” jobbar med boxning som metod för att lindra symptomen av Parkinsons sjukdom (PD). Målet är att patienter med PD ska kunna arbeta längre och behöva mindre medicin.

Sidan uppdaterades 2021-12-14.