Till innehållet

Förvaltning av pengar

Kammarkollegiet ska förvalta Allmänna arvsfondens pengar på bästa möjliga sätt.

Redovisning av förvaltning

Varje år lämnar Kammarkollegiet en redovisning till regeringen som beskriver förvaltningen av Allmänna arvsfonden.

Redovisning för förvaltning av Allmänna arvsfonden för 2022 Pdf, 708 kB.

En äldre man med boxningshandskar på håller upp händerna mot ansiktet

Projektet ”Boxningsterapi som symtomlindring för personer med Parkinsons sjukdom” jobbade med boxning som metod för att lindra symptomen av Parkinsons sjukdom. Arvsfondsprojektet är avslutat men verksamheten fortsätter i lokala boxningsklubbars regi i samarbete med Parkinsonföreningar.

För att säkerställa att Allmänna arvsfondens pengar används på rätt sätt genomför vi kontroller av…

Allmänna arvsfonden har haft betydelse för flera generationer svenskar. Sedan starten 1928 har…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-02-21.