Till innehållet

Kaffe & Vänner

Projektet drivs av: ABF Södra Småland

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en samverkansmodell med uppsökande verksamhet och en mötesplats i Alvesta för äldre från 65 år i syfte att motverka ofrivillig ensamhet.

Den framtagna modellen ska beskriva hur man kan mobilisera och aktivera målgruppen för att gemensamt skapa meningsfulla aktiviteter och möten. Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare av ABF och projektets samarbetspartner.

Beviljat belopp

4 385 189 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

4 385 189 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Svea på Stolfabriken & andra livsberättelser

    I projektet ska äldre personer intervjua andra äldre om deras tidigare yrkesliv.

  • Natur- och friluftsorientering 65+

    Rehns BK ska i projektet utveckla en modell för orientering där den fysiska ansträngningen är förhållandevis liten, men där orienteringsförmågan är…

  • Mångfaldens trädgård

    Projektet vill tillsammans med äldre personer anlägga en skogsträdgård enligt permakulturens principer.

Sidan uppdaterades 2024-02-21.