Till innehållet

Odla tillsammans

Projektet drivs av: Stiftelsen Botildenborg

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att motverka ensamhet och bidra till förbättrad hälsa hos äldre personer. Projektet syftar även till att skapa gemenskap över generationsgränserna genom möten som tar sin utgångspunkt i odling och matlagning tillsammans.

Barnen som deltar i projektet har till stor del utländsk bakgrund och saknar i många fall mor- och farföräldrar. Projektet skapar möjligheter till möten mellan generationer och kulturer som annars inte sker.

Projektets aktiviteter och metodutveckling sker på Botildenborg där det finns möjlighet att ha verksamhet året om. Malmö stad är en nära samarbetspart i projektet och det sista projektåret ska vissa delar av projektet flytta till någon eller några av kommunens träffpunkter där aktiviteterna bör kunna fortleva efter projektet. Projektets metoder mynnar ut i en handbok som är tillgänglig för såväl kommuner som civilsamhällesaktörer att använda.

Beviljat belopp

7 251 148 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Beviljat belopp

7 251 148 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Mångfaldens trädgård

    Projektet vill tillsammans med äldre personer anlägga en skogsträdgård enligt permakulturens principer.

  • Kaffe & Vänner

    Projektet ska utveckla en samverkansmodell med uppsökande verksamhet och en mötesplats i Alvesta för äldre från 65 år i syfte att motverka…

  • Svea på Stolfabriken & andra livsberättelser

    I projektet ska äldre personer intervjua andra äldre om deras tidigare yrkesliv.

Sidan uppdaterades 2023-11-17.