Till innehållet

Lokalstöd september 2023

Beslutade lokalstöd

Sorterade efter ort i bokstavsordning

EKSJÖ
Eksjö kommuns Slöjdförening, får stöd med 748 000  kr för "Ombyggnation i form av tillgänglighetsanpassning på fastigheten Gamla stan 1:2"

Syftet med projektet är att tillgänglighetsanpassa en slöjdstuga så att lokalen blir tillgänglig för alla medlemmar. Det saknas idag en tillgänglighetsanpassad toalett. Föreningen kommer även att göra en tillbyggnad på husets baksida som ger utrymme till ett tillgänglighetsanpassat kök. Ny verksamhet för målgruppen äldre kommer skapas med olika kulturaktiviteter så som textila hantverk och tekniker.

FORNÅSA
Fornåsa IF får stöd med 2 046 000 kr för "Nybyggnation av konstgräsplan på fastigheten Fornåsa 1 i Motala Kommun"

Projektets syfte är att utveckla föreningens, och bygdens övriga föreningars, verksamheter för barn och ungdomar. Genom att anlägga en konstgräsplan kommer säsongen för aktiviteter att förlängas till att bli i princip åretruntverksamheter. Planen kommer att användas för en rad olika sporter såsom fotboll, amerikansk fotboll och gymnastik. Även om den organiserade verksamheten kommer att bli omfattande så kommer föreningen även ge plats för spontanidrott när träning och match inte pågår.

GULLSPÅNG
Samhällsföreningen Amnehärad Södra Råda får stöd med  734 000 kr för "Nybyggnation av multiplan på fastigheten Gullspång 1:8"

Syftet med projektet är att anlägga en multiplan som har form av en rink samt en halfpipe för att skapa spontanidrott på orten.

HALLABRO
Belganet-Hallabro IF får stöd med 302 000 kr för "Nybyggnation av Utegym på fastigheten Västra Hallen 1:86"

Projektet syftar till att anlägga ett aktivitetsområde i Hallaryd som passar såväl unga som äldre. Medel söks för att bygga ett utegym samt att anlägga boulebanor. Projektet är ett samarbete mellan flera ideella föreningar i bygden. Till största del kommer verksamheten ske spontant men viss organiserad verksamhet kommer att ske under sommarhalvåret.

HALLARYD
Hallaryds Sockenråd får stöd med 1 239 000 kr för "Nybyggnation av utegym samt boulebanor på fastigheten Hallaryd 4:1"

Projektet syftar till att anlägga ett aktivitetsområde i Hallaryd som passar såväl unga som äldre. Medel söks för att bygga ett utegym samt att anlägga boulebanor. Projektet är ett samarbete mellan flera ideella föreningar i bygden. Till största del kommer verksamheten ske spontant men viss organiserad verksamhet kommer att ske under sommarhalvåret.

STRÅTJÄRA
Skog Hembygds- & Intresseförening får stöd med 1 968 000 kr för "Ombyggnation av bagarstuga Söderhamns kommun"

Projektets syfte är att bygga en bagarstuga där utbildningar i tunnbrödsbak kan hållas för målgruppen äldre samt ungdomar. En elektrisk bakugn byggs i en timmerstuga som byggs om med vatten och avlopp samt att lokalen tillgänglighetsanpassas.

SURAHAMMAR
Surahammars Golfklubb får stöd med 602 000 kr för "Nybyggnation av grästee på fastigheten Surahammar 14:306"

Syftet med projektet är att anlägga nya tees på en redan befintlig golfbana, så att yngre och äldre ska kunna spela golf utifrån sina förutsättningar.

SÄTER
Föreningen Säters Udda Sporter får stöd med 6 015 000 kr för "Nybyggnation av betongpark på fastigheten Säter 3:5"

Projektets syfte är att anlägga en aktivitetspark i betong i Säter för barn och ungdomar. Parken kommer att möjliggöra för ett antal olika aktiviteter, framför allt skateboard, bmx, kickbike och rullskridskor. Föreningen kommer att erbjuda prova-på-tillfällen och tillhandahålla låneutrustning. Spontananvändningen av parken kommer att vara i fokus även om arrangemang, träningar och tävlingar också planeras.

TRANSTRAND
Sälens Idrottsförening får stöd med 6 015 000 kr för "Nybyggnation av idrottsanläggning på fastigheten Åsen 2:5"

Syftet med projektet är att utveckla verksamheten, dels genom att förlänga fotbollssäsongen, dels genom att skapa bättre förutsättningar för att kunna utöva friidrott. I projektet ingår att anlägga en 11-manna konstgräsplan med sandfyllning, omgiven av fyra allvädersbanor samt ytor för kastgrenar, längd- och höjdhopp. Anläggningarna kommer att användas både för organiserad och spontan barn- och ungdomsverksamhet.

UDDEVALLA
Bokenäs Bygdegårdsförening får stöd med 2 876 000 kr för "Om- och tillbyggnad av Bokenäs Bygdegård på fastigheten Humlehed 1:7"

Projektet går ut på att föreningens bygdegård ska tillgänglighets anpassas och utökas med ett kök. Medlemmar ska därefter kunna erbjuda pensionärer i bygden luncher till självkostnadspris. Även matlagningskurser och olika tematräffar på området kosthållning och friskvård ska arrangeras. Projektet genomförs i nära samarbete med Bokenäs pensionärsförening.

VÄRNAMO
Värnamo Gymnastik Klubb får stöd med 5 526 000 kr för "Nybyggnation av truppgymnastikhall på fastigheten Västhorja 12:5"

Syftet med projektet är att utveckla föreningens verksamhet, både för unga som vill tävla och de som enbart vill träna truppgymnastik. Den nuvarande idrottshallen som föreningen bedriver verksamhet i saknar hoppgrop och de redskap som behövs för att bedriva säker och ändamålsenlig träning fullt ut. I projektet ingår att bygga en hoppgrop och fasta redskap för truppgymnastik i en tillbyggnad på en ny idrottshall. Ny verksamhet som ska startas är bland annat en multigymnastikgrupp för ungdomar som vill fortsätta träna utan att tävla.

ÖSTERSUND
Häggenås Sportklubb får stöd med 6 015 000 kr för "Nybyggnation av motionsområde för sommar och vinteraktiviteter , Häggesta 2:52, Häggesta 2:5, Grötom 1:27 och Häggesta 1:34"

Syftet med projektet är att utveckla möjligheterna till idrott och motion för barn, ungdomar och personer över 65 år. I projektet ingår att anlägga ett belyst motionsspår som ska användas året runt för såväl skidåkning som löpning och promenad. En skidlekplats/skicrossbana och en discgolfbana ska också byggas. Verksamheten kommer att vara både organiserad i klubbens regi och spontan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-09-28.