Till innehållet

Fondens historia

Allmänna arvsfonden har haft betydelse för flera generationer svenskar. Sedan starten 1928 har fonden bidragit till att utveckla samhället på flera olika sätt. Visste du till exempel att färdtjänst, BRIS hjälptelefon och Självmordslinjen startade som arvsfondsprojekt?

Samhällsnytta sedan 1928

Allmänna arvsfonden bildades 1928 när riksdagen beslutade att kusiner och mer avlägsna släktingar inte längre skulle ärva. Arv från den utan släktarvingar och utan testamente skulle heller inte tillfalla staten. I stället skulle arven gå till allmännyttiga ändamål. För att möjliggöra detta inrättades Allmänna arvsfonden, där mottagare av pengar ur fonden skulle vara barn och ungdomar. Senare gällde även detta gruppen personer med funktionsnedsättning. En fjärde målgrupp, bestående av alla äldre personer från 65 år, tillkom under 2021. Fonden var världsunik när den skapades och är så fortfarande i dag!

De första arven som tillföll fonden kom från en sömmerska, en väverska och en stadsarbetare. Därefter har Arvsfonden årligen fått motta arv och gåvor som inte bara kommit fondens målgrupper till del utan i förlängningen oss alla. Till en början fördelades pengarna ur Arvsfonden till ”mindre bemedlade ungdomar” för högre studier samt till barnrika familjer med dåliga ekonomiska förutsättningar. På det sättet var fonden en föregångare till både studiestödet och barnbidraget.

Barnavårdscentraler, färdtjänst, Självmordslinjen…

Arvsfonden finansierade även föregångare till funktioner som allmänna förskolan, mödravårdscentralerna och barnavårdscentralerna. Färdtjänst, personlig assistans, hjälptelefonen vid BRIS, Glada Hudikteatern, Cirkus Cirkör, Friends och Självmordslinjen är andra exempel på verksamheter som startats med pengar från Arvsfonden. Tacksamheten gentemot de vars arv tillfaller fonden delar vi alltså tillsammans, eftersom vi alla på olika sätt får ta del av dem.

Vill du prenumerera på Arvsfondens nyhetsbrev?

                                                                                                                   
                                                         
                                                                                                                                                                                                                                       

               
 
Äldre svartvitt foto visar en stod byggnad vid en gata. På byggnadens ena väg står texten "Fröbelgården".

Med bidrag från Allmänna arvsfonden byggdes många "barnträdgårdar" i Sverige. Barnträdgårdarna var dåtidens förskolor. Fotot visar Fröbelföreningens barnträdgård i Norrköping som byggdes med pengar från fonden.

Svartvitt foto av en flicka som åker på en skateboard i en betongpark.

Från början var barn och ungdomar fondens enda målgrupper. Idag är även äldre personer över 65 år samt personer med funktionsnedsättning (oavsett ålder) fondens målgrupper. Fotot visar en skateboardpark som byggts på Dalarö med pengar från Arvsfonden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-11.