Till innehållet

DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

Projektet drevs av: Föreningen Begripsam

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om kognitiv tillgänglighet.

Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om kognitiv tillgänglighet. Utvecklingsarbetet utgår bland annat från Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, universell utformning och etablerade principer för tillgänglighet. En viktig del i projektet är att öka kännedomen om standarden bland personer med funktionsnedsättning samt hos ideella, offentliga och kommersiella aktörer, såväl i egenskap av beställare som av leverantörer av varor och tjänster. Tillsammans med dessa parter ska verktyg för användning av standarden tas fram genom att digitala produkter och tjänster testas och kravställningar utformas. Arbetet sker bland annat genom utbildningar och workshoppar och presenteras i illustrerade handledningar och filmer. Standarden översätts till svenska och material om standarden, hur den kan tolkas, testas och tillämpas läggs på föreningen Begripsams webbplats och görs fritt tillgängligt för alla. Genom det gemensamma arbetet med olika nyckelaktörer ska kunskaperna ökas, metoder tillhandahållas och standarden göras mer känd, accepterad och använd.

Efter projektet

Projektet har samarbetet med ett drygt 40-tal organisationer och projekt som nu är bekanta med standarden om kognitiv tillgänglighet och de arbetsmetoder som är kopplade därtill samt har en ökad förståelse för vikten av att arbeta med kognitiv tillgänglighet.

Verksamheten lever vidare genom att projektägaren tar ansvar för förvaltning, vidareutveckling och fri spridning av metodmaterialet samt för fortsatt utbildningsverksamhet. En del av samverkansparterna fortsätter att använda och sprida metoderna inom ramen för sina respektive verksamheter. Utvecklingssamarbetena fortsätter tillsammans med flera av samverkansparterna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i mars 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i mars 2022.

Liknande projekt

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

    Syftet med projektet är att stärka barns och ungas kunskap om sina rättigheter samt förebygga kränkningar gentemot målgruppen.

Sidan uppdaterades 2023-05-25.