Till innehållet

DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

Projektet drivs av: Föreningen Begripsam

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om kognitiv tillgänglighet.

Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om kognitiv tillgänglighet. Utvecklingsarbetet utgår bland annat från Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, universell utformning och etablerade principer för tillgänglighet. En viktig del i projektet är att öka kännedomen om standarden bland personer med funktionsnedsättning samt hos ideella, offentliga och kommersiella aktörer, såväl i egenskap av beställare som av leverantörer av varor och tjänster. Tillsammans med dessa parter ska verktyg för användning av standarden tas fram genom att digitala produkter och tjänster testas och kravställningar utformas. Arbetet sker bland annat genom utbildningar och workshoppar och presenteras i illustrerade handledningar och filmer. Standarden översätts till svenska och material om standarden, hur den kan tolkas, testas och tillämpas läggs på föreningen Begripsams webbplats och görs fritt tillgängligt för alla. Genom det gemensamma arbetet med olika nyckelaktörer ska kunskaperna ökas, metoder tillhandahållas och standarden göras mer känd, accepterad och använd.

Det framtagna materialet och metoderna sprids via föreningens och samverkansparternas verksamheter efter projektets slut. Den som önskar utbildning och stöd i att använda standarden kommer även att kunna köpa dessa tjänster av Begripsam AB.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-12-10.