Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Family Water Safety Program

Projektet drivs av: Svenska Livräddningssällskapet

Beskrivning av projektet

Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla utbildningsmaterial för att sprida kunskap om vattensäkerhet och vattenvana.

Projektets syfte är att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla utbildningsmaterial för att sprida kunskap om vattensäkerhet och vattenvana.

Målet är att ingen i Sverige drunknar på grund av okunskap. Den primära målgruppen är nyanlända barn och ungdomar, och den sekundära målgruppen barnens familj. Projektet vill genom teoretisk och praktisk utbildning öka vattensäkerheten och vattenvanan hos både primär och sekundär målgrupp. Material för simskola, simlärarundervisning samt vattensäkerhet kommer att anpassas med hjälp av fokusgrupper bestående av målgruppen. Under projekttiden ska material tas fram och testas genom regionsförbunden hos Svenska Livräddningssällskapet.

Efter projektet är avslutat kommer det befintliga materialet användas inom den ordinarie verksamheten och erbjudas till personer som möter nyanlända.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.