Till innehållet

Projektbarometern för 2018

Under 2018 beviljade Arvsfonden 647 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt från hela Sverige riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med 2017, men det är fortfarande stora skillnader mellan länen.

För fjärde året i rad rankar Arvsfonden Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare. Rankningen visar på stora skillnader i fördelade projektmedel mellan länen.

Projektbarometern för 2018

Tabellen visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2018.

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Dalarna

27 mnkr

94 kr

1

Västerbotten

20 mnkr

74 kr

2

Jönköping

22 mnkr

61 kr

3

Kronoberg

12 mnkr

60 kr

4

Skåne

74 mnkr

54 kr

5

Värmland

13 mnkr

46 kr

6

Halland

13 mnkr

39 kr

7

Gävleborg

11 mnkr

38 kr

8

Västra Götaland

64 mnkr

37 kr

9

Uppsala

14 mnkr

37 kr

10

Kalmar

9 mnkr

37 kr

11

Örebro

11 mnkr

36 kr

12

Gotland

2 mnkr

34 kr

13

Jämtland

4 mnkr

31 kr

14

Västernorrland

7 mnkr

29 kr

15

Stockholm

69 mnkr

29 kr

16

Södermanland

7 mnkr

24 kr

17

Västmanland

5 mnkr

18 kr

18

Norrbotten

4 mnkr

16 kr

19

Östergötland

7 mnkr

15 kr

20

Blekinge

0,3 mnkr

2 kr

21

– Ideella organisationer är bra på att föra samman människor och utveckla vårt demokratiska samhälle. Genom projektstöd från Arvsfonden kan fler föreningar lösa samhällsproblem och samtidigt öka delaktigheten i samhället, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Dalarna i topp

Projektbarometern visar att Dalarna fick mest projektstöd med 94 kronor per invånare under 2018, medan Blekinge fick minst med 2 kronor per invånare. Den organisation som tilldelades störst anslag i landet är Forum SKILL i Västra Götaland, som fick 5,2 miljoner kronor till sitt arbete med att stärka förutsättningar till trygghet, integritet och sexuell hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– För Arvsfonden är det viktigt att vårt stöd når ut i hela Sverige. Det finns stora möjligheter för föreningar i alla län att utveckla verksamheter och metoder eller bygga lokaler och anläggningar med pengar från Arvsfonden, säger Hans Andersson.

Fler projekt för ökad psykisk hälsa

Under de kommande åren prioriterar Arvsfonden bland annat projekt för ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning. En annan prioritering kommer att vara barns och ungas psykiska hälsa.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2018 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för projektbarometern som rankar Sveriges län.

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner pressbilden.

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner nyhetsgrafiken.

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2018 Pdf, 442 kB.

Källa: Allmänna arvsfonden

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.