Till innehållet

Projektbarometern för 2021

Under 2021 delade Allmänna Arvsfonden ut mer stöd till svenska föreningar än någonsin tidigare. Totalt betalades under året ut 814 miljoner kronor till lokala och nationella projekt, samtidigt som ett nytt regelverk för uppföljning och kontroll infördes.

För sjunde året i rad har vi rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag per invånare som betalades ut från Allmänna arvsfonden under föregående år. Resultaten sammanställs i Projektbarometern som visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

Tabellen nedan visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2021.

Projektbarometern för 2021

Tabellen visar en rankning av Sveriges 21 län efter hur mycket projektpengar de har tilldelats ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet under 2021.

Län

Beviljade medel totalt

Beviljade medel per invånare

Ranking

Jämtland

17 mnkr

129 kr

1

Västerbotten

31 mnkr

113 kr

2

Gävleborg

30 mnkr

104 kr

3

Kronoberg

18 mnkr

89 kr

4

Gotland

4 mnkr

66 kr

5

Norrbotten

16 mnkr

64 kr

6

Skåne

88 mnkr

63 kr

7

Värmland

15 mnkr

53 kr

8

Örebro

16 mnkr

52 kr

9

Kalmar

11 mnkr

45 kr

10

Dalarna

12 mnkr

42 kr

11

Blekinge

6 mnkr

38 kr

12

Västra Götaland

65 mnkr

37 kr

13

Södermanland

11 mnkr

36 kr

14

Stockholm

77 mnkr

32 kr

15

Östergötland

14 mnkr

30 kr

16

Västernorrland

7 mnkr

29 kr

17

Halland

9 mnkr

26 kr

18

Västmanland

7 mnkr

25 kr

19

Uppsala

8 mnkr

20 kr

20

Jönköping

7 mnkr

19 kr

21

– När vi nu delar ut rekordmycket föreningsstöd är det välkommet att vi samtidigt får tydligare regler för hur vi säkerställer att Allmänna arvsfondens pengar används på rätt sätt. Vi på Arvsfonden har ett stort ansvar för att arv som förmedlas genom oss används till att utveckla Sverige – till förmån för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Jämtland i topp

I Projektbarometern rankar Arvsfonden varje år Sveriges län efter projektanslag per invånare. Under 2021 var det stora skillnader mellan länen i hur mycket pengar som delades ut. Jämtland var det län som under 2021 fick mest projektstöd – 129 kronor per invånare. Det län som fick minst projektstöd var Jönköpings län med 19 kronor per invånare. Totalt beviljade Arvsfonden 814 miljoner kronor i stöd under 2021 vilket är den största utdelningen någonsin.

Majoriteten av projekten riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättningar, men sedan 2021 finansierar Arvsfonden även projekt med äldre som målgrupp. Den största delen av Arvsfondens pengar går till utveckling av nya verksamheter, metoder och hjälpmedel, men totalt 217 miljoner gick under förra året till att bygga lokaler och anläggningar. Det är nästan är en fördubbling jämfört med fem år sedan.

– Det är positivt att det nu finns möjlighet för Arvsfonden att finansiera projekt som riktar sig även till äldre. Det hoppas jag att fler föreningar och kommuner få upp ögonen för, säger Hans Andersson.

För att Projektbarometern ska ge en rättvis bild över den länsvisa fördelningen av projektanslag har samtliga nationella projekt rensats bort.

Om projektbarometern

Arvsfonden har gått igenom alla projekt som fick medel ur fonden under 2021 och fördelat dem per län. Alla projekt som är nationella och därmed inte riktar sig till ett specifikt län har plockats bort ur statistiken. De utdelade medlen har därefter delats med antalet invånare i länet. Det resultatet ligger till grund för Projektbarometern som rankar Sveriges län.

Pressbild och nyhetsgrafik

Arvsfondens pressbild och infografik är fria att användas för journalistisk publicering. Ange fotografens namn respektive källan.

Ladda ner pressbild

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner pressbilden.

Pressbild Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet, jpeg, 4 MB

Fotograf: Magnus Fond

Ladda ner nyhetsgrafik

Högerklicka på länken och välj ”Spara länk som” för att ladda ner nyhetsgrafiken.

Nyhetsgrafik Projektbarometern för 2021

Källa: Allmänna arvsfonden

En tecknad Sverige-karta där länen har olika färger.

Beslut om nya projekt

Det är nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen som fattar beslut om en ansökan ska godkännas eller…

Testa er idé

Har er organisations idé möjlighet att få pengar ur Allmänna arvsfonden?

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.